Gå direkt till innehåll

Nyhet -

180 miljoner till långsiktigt hållbar servicestruktur i gles- och landsbygd

Tillväxtverket fördelade nyligen driftstöd till dagligvarubutiker i glesbygd. Fler insatser för service på landsbygden är på gång. Den 14 mars utlyser Tillväxtverket projektmedel för att stärka det strategiska arbetet på regional och kommunal nivå.

Syftet är att långsiktigt främja tillgången till grundläggande kommersiell service i Sveriges gles- och landsbygder. Det handlar om till exempel dagligvaror, drivmedel, post och paketombud, apoteksombud och betaltjänster.

Satsningen vänder sig till organisationer som ansvarar för det regionala servicearbetet; landsting, länsstyrelser, samverkansorgan. Det ska ingå insatser och aktiviteter för utveckling genom samverkan, engagemang och delaktighet tillsammans med kommuner. En ansökan ska omfatta hela länet.

Från och med den 14 mars går det också att söka projektmedel för att testa, utveckla och utforma lokala servicelösningar. Sökande kan vara företag, enskilda aktörer, organisationer, föreningar, kommuner, landsting, regioner och myndigheter.

Exempel på insatser kan vara att:

  • främja tillgång till och användning av ny teknik, digitalisering och nya metoder
  • utveckla samordnade logistiklösningar och transport av varor
  • samordna serviceslag inom och mellan kommersiell och icke kommersiell service

- Vi ska ha en miljömässigt hållbar utveckling som ger förutsättningar för sysselsättning och framtidstro i hela landet. Regeringen vill driva en politik som skapar förutsättningar för företagande, sysselsättning, attraktivitet och boende i både gles- och landsbygder. Det gäller att hålla ihop hela landet, inte bara delar, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i en intervju i Tillväxtverkets tidning Tempo.

Satsningarna omfattar 180 miljoner kronor och ingår som en del i Landsbygdsprogrammet.

Läs mer om satsningarna här.

Mer information:

Pär Ove Bergquist, kommersiell och offentlig service 08-681 95 89
Camilla Jägerhem, kommersiell och offentlig service 08-681 65 93

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att främja tillgängligheten till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden. Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191