Gå direkt till innehåll
Brist på rätt kompetens fortfarande största hindret för tillväxt i företagen

Nyhet -

Brist på rätt kompetens fortfarande största hindret för tillväxt i företagen

Trots nedgången i svensk ekonomi är tillgången på lämplig arbetskraft fortfarande det största tillväxthindret för små och medelstora företag. Kompetensbristen är störst i branscherna tillverkning samt transport och magasinering. Företagen i norrlandslänen upplever också större problem än övriga Sverige.

Det visar Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023.

Drygt tre av tio företag uppger att det är svårt att hitta lämplig arbetskraft eller kompetens och att det är ett stort hinder för företagets tillväxt. Andelen har minskat något sedan tiden före coronakrisen, men ligger trots nedgången i ekonomin fortfarande på en mycket hög nivå.

Svårast är det inom branscherna tillverkning och transport och magasinering. Även inom hotell och restaurang är andelen företag som har svårt att hitta rätt personal hög, vilket troligtvis beror på att många anställda lämnade restaurangbranschen under pandemin.

Geografiskt sett finns flest företag som serbristande tillgång till lämplig arbetskraft som ett mycket stort tillväxthinderi Norrbottens, Västernorrlands, Västerbottens och Dalarnas län.


Om undersökningen Företagens villkor och verklighet 2023
 • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten.
 • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
 • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
 • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
 • Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.

Kontakt
Jan Persson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Kontakter

  Carin Carltoft

  Carin Carltoft

  Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

  Relaterat innehåll