Gå direkt till innehåll
Ny undersökning visar: Fler företag vill växa trots stora utmaningar

Pressmeddelande -

Ny undersökning visar: Fler företag vill växa trots stora utmaningar

Trots ekonomisk osäkerhet, hög inflation och avmattning i ekonomin ökar andelen företag som vill växa, ett trendbrott jämfört med utvecklingen de senaste åren. Men samtidigt som fler företag vill växa är det även fler som har svårt att hitta rätt kompetens. Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023.

Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet fyller 20 år. Undersökningen är Sveriges mest omfattande enkätundersökning om vilka möjligheter och svårigheter små och medelstora företag upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid. Med svar från över 6 600 företag ger undersökning goda insikter i det svenska företagsklimatet.

- Den höga tillväxtviljan visar på en stark framtidstro och motståndskraft hos de små och medelstora företagen. Extra utmärkande är den höga tillväxtviljan i norra Sverige där den gröna omställningen pågår för fullt, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör vid Tillväxtverket.

Företagen uppger kompetensutveckling som den viktigaste åtgärden för tillväxt, samtidigt som kompetensbrist upplevs som det främsta hindret för att växa. Utmaningen att hitta rätt tillgång på arbetskraft och kompetens växer ju större företagen är.

Fyra av fem företag har försökt rekrytera

Undersökningen visar att en överväldigande majoritet av företagen har försökt att anställa personal de senaste tre åren. Hela fyra av fem företag har försökt rekrytera, vilket är en markant ökning jämfört med 2020.

- Det är positivt att företagen vill anställa och växa, men oroande att företagen upplever så stora problem med att hitta rätt kompetens att det påverkar deras möjlighet att växa, säger Elisabeth Backteman.

Undersökningen ger en övergripande bild av situationen för små och medelstora företag när det gäller tillväxthinder, lagar och regler, företagens hållbarhetsarbete samt deras marknader och kunder.

Till undersökningen Företagens villkor och verklighet

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes under perioden januari till april 2023 och består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.

  • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag.
  • Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
  • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.

Fördjupningar med interaktiva diagram

Fördjupningar med interaktiva diagram finns på tillvaxtverket.se inom kompetensförsörjning, digitalisering, tillväxtvilja, livsmedelsföretagen och företagen i norra Sverige. (Inom kort kommer också fördjupningar inom internationalisering och förenkling).

Till fördjupningar och interaktiva diagram

Till alla artiklar om Företagens villkor och verklighet på tillvaxtverket.se

Kontakt
Tor Desax
förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Oscar Svensson
förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Imber Råbock
förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

Relaterat innehåll