Gå direkt till innehåll
​Budgetpropositionen för år 2021

Nyhet -

​Budgetpropositionen för år 2021

I dag lämnade regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen för beslut.

Av budgetpropositionen framgår att myndighetens uppdrag med stöd till korttidsarbete blir en del av den ordinarie verksamheten de närmaste åren, om än i betydligt mindre omfattning än under pandemin.

Regeringen föreslår även att 80 miljoner kronor avsätts 2021 för att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också ska kunna få ersättning för kompetensinsatser. Syftet är att stärka arbetsgivares och arbetstagares möjligheter att använda tiden som frigörs under korttidsarbetet till att synliggöra eller höja kompetensnivån hos individen och företaget.

Satsningar på besöksnäringen

I budgetpropositionen finns också en större satsning på besöksnäringen, på drygt 100 miljoner kronor under 2021. Tillväxtverkets roll blir att arbeta med omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring.

Vidare återfinns även medel från EU till omställning och återhämtning från pandemin genom REACT-EU. REACT-EU ger ett tillskott i regionalfondsmedel på 219 miljoner kronor per år 2021–2023.

Budgetpropositionen analyseras nu vidare i myndigheten.

Ämnen

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191