Följ Tillväxtverket

Central roll för Tillväxtverket i EU:s Östersjöstrategi

Nyhet   •   Jan 18, 2016 16:08 CET

Regeringen har fattat beslut om ett tjugotal nya uppdrag till svenska myndigheter i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi där Tillväxtverket får en central roll.

De nya uppdragen innebär att myndigheterna aktivt ska bidra till genomförandet av Östersjöstrategin och dess handlingsplan. Tillväxtverkets uppdrag är fortsatt att vara sammankallande för det nationella Östersjönätverket.

Uppdragen innebär också ett viktigt stöd för regeringens planering av en tvådagarskonferens för EU:s Östersjöstrategi som Sverige kommer att vara värd för i Stockholm den 8-9 nov 2016, tillsammans med Nordiska Ministerrådet. Runt 800 deltagare från hela regionen väntas delta på konferensen som går under namnet ”One Region One Future – Vision for the Baltic Sea Region 2030.” Sverige kommer också att ta över ordförandeskapet för EU:s Östersjöstrategi under denna period, från hösten 2016 till och med våren 2017.

EU:s Östersjöstrategi syftar till att fördjupa samarbetet mellan länderna för att rädda havsmiljön, sammanlänka regionen och att öka välståndet.

Regeringsbesluten löper fram till år 2020.

Läs regeringens pressmeddelande