Gå direkt till innehåll

Nyhet -

De samverkar för forskning och innovation över regiongränser

Nu är det klart vilka förstudier som får medel i Tillväxtverkets ansökningsomgång ”Ökad samverkan mellan konstellationer i olika regioner”.

Syftet är att få forsknings- och innovationsaktörer att samverka över regionala gränser för att lyfta fram större projekt och tematiska områden. Bland de beviljade förstudierna finns en mängd olika områden representerade – allt från bioekonomi och smarta material till ökad tillgång till testbäddar.

Det här är förstudier inför en större ansökningsomgång som inleds under 2016.

Här är listan på de 14 förstudier som beviljats stöd:

Nationell Bioekonomiutveckling, Åkroken Science Park AB

Stål och Offshore, Triple Steelix

Dalarna-Skåne-Open, Stiftelsen Teknikdalen

Flygtekniskt styrkeområde - en förstudie, Swerea SICOMP AB

Nationell arena för vård och omsorg på distans, Stockholm Science City Foundation

Nationell samordning för att stimulera tillväxt i livsmedelsbranschen, SP Food and Bioscience

Smarta Material för Smart Specialisering - Sandviken, Linköping. Luleå, Sandbacka Park

Samverkan för utveckling av resilienta städer och regioner, Resilient Regions International AB, Svb

ITS Testsites of Sweden, NetPort Science Park AB

Ett rundare test-Sverige, Lindholmen Science Park

Klustersamverkan urban mobilitet, Lindholmen Science Park AB

Samverkan kring medtech för hälsa och tillväxt, KTH (Centrum För Teknik i Medicin och Hälsa)

TEBS (Tillväxt Esa Bic Sweden), Arctic Business Incubator AB

SMARTAGRI, Agroväst Livsmedel AB

Nästa ansökningsomgång

2016 års ansökningsomgång är öppen för alla, även de som inte fick stöd till förstudie. Ansökningsomgången kommer att vara inom ramen för det Nationella regionalfondsprogrammet som delfinansieras ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer information:

Cecilia Johansson

cecilia.johansson@tillvaxtverket.se

08-681 91 32

Ämnen

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191