Gå direkt till innehåll
​Decenniet för handling är nu

Nyhet -

​Decenniet för handling är nu

Vi behöver vända på perspektivet för att stärka arbetet med hållbarhet i den regionala utvecklingspolitiken. Sätt viktiga samhällsutmaningar i centrum för politikens genomförande. Det rekommenderar Tillväxtverket regeringen i rapporten Decenniet för handling är nu.

Samhället behöver snabbt ställa om till en hållbar utveckling för att vi ska kunna nå målen i Agenda 2030 och klara klimatutmaningen. Den regionala utvecklingspolitiken är en viktig kugge i denna omställning. Men för att stärka arbetet med hållbarhet menar Tillväxtverket att det behövs en styrning som sätter samhällsutmaningar som klimatförändringar och social sammanhållning i centrum.

- Styrningen måste ta sikte på ett hållbart samhälle. Med samhällsutmaningarna som utgångspunkt skapas en tydligare riktning och ett fokus på hållbar utveckling, säger Anna Ebenmark, projektledare på Tillväxtverket.

Från tillväxtpolitik till utvecklingspolitik

Hållbarhet får allt större utrymme på nationell, regional och lokal nivå. Det pågår en mängd insatser för att stärka hållbarhetsarbetet. Och under 2020 övergick regeringen från en regional tillväxtpolitik till en regional utvecklingspolitik.

- Det är tydligt att riktningen är en hållbar utveckling. Våra förslag lyfter fram vad regeringen kan skruva på i den regionala utvecklingspolitiken för att stärka arbetet med hållbarhet ytterligare, avslutar Anna Ebenmark.

Populärversionen Decenniet för handling är nu – Så kan hållbarhetsarbetet inom den regionala utvecklingspolitiken stärkas bygger på ett regeringsuppdrag som Tillväxtverket arbetade med under 2018–2020. Den innehåller förslag om hur politiken kan utvecklas för att bidra till omställningen till en hållbar utveckling.

Ladda ner Decenniet för handling är nu – så kan hållbarhetsarbetet inom den regionala utvecklingspolitiken stärkas.

Läs också Anna Ebenmarks blogg i samma ämne

För mer information kontakta:

Anna Ebenmark, telefon 08-681 77 48

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191