Gå direkt till innehåll
​Förslag om förlängning av stöd till korttidsarbete

Nyhet -

​Förslag om förlängning av stöd till korttidsarbete

Regeringen och samarbetspartierna har lagt fram ett förslag om att förlänga stödet för korttidspermitteringar i ytterligare tre månader: juli, augusti och september. I en promemoria som nu sänts på remiss föreslås att den möjlighet till stöd vid korttidsarbete som finns med stöd av den tillfälliga lagen förlängs med ytterligare tre månader till och med den 30 september 2021.

Även fortsättningsvis kommer det vara möjligt för företag att permittera arbetstagare upp till 80 procent. Staten står för 75 procent av kostnaden.

En viktig förändring i det nya förslaget är att för stödmånader som infaller under förlängningen - juli, augusti och september-föreslås april 2021 bli ny jämförelsemånad.

Om riksdagen godkänner förslaget som ska träda i kraft den 29 juni 2021 kommer Tillväxtverket behöva anpassa befintliga IT-system för att hantera de förändringar som finns i förslaget till förändrad lagstiftning.

Inom kort återkommer vi till företagen om hur en förlängning ska hanteras för stödet under perioden juli, augusti och september.

Tillväxtverket fortsätter att arbeta fokuserat på att korta handläggningstiderna i samband med ansökan och avstämning– vårt mål är att den genomsnittliga handläggningstiden inte ska vara mer än fem veckor i genomsnitt.

För att korta handläggningstiderna fortsätter vi att öka bemanningen. Vi har ökat antalet medarbetare (anställda och konsulter) från 480 på myndigheten före pandemin till 1250 våren 2021. Vi kommer även fortsätta vårt arbete med att effektivisera och automatisera handläggningsprocessen. 

Här kan du läsa mer om hur Tillväxtverket arbetat med att utveckla och förbättra hanteringen av stödet 

Ämnen

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191