Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Grön omställning och tillväxt bidrar till de nationella miljömålen

För att Sverige ska nå de nationella miljömålen har Miljömålsrådet tagit fram olika åtgärder som myndigheter ska utföra tillsammans. Tillväxtverket driver flera mål i det arbetet. Tillväxtverket betonar företagens roll i omvandlingen av ekonomin. Grön tillväxt är ett av myndighetens prioriterade områden.

Här är myndighetens huvudsakliga bidrag till generationsmålet och de 16 miljömålen:

  • Främjande av entreprenörskap och företagande som ett verktyg för att möta samhällsutmaningar genom att utveckla och sprida nya lösningar
  • Främjande av ett hållbart näringsliv för minskad negativ miljöpåverkan

Det konkreta arbetet sker via program och insatser som dels bidrar till en omställning till hållbart företagande, dels genom att stärka kommersialiseringsfasen i små och medelstora företag inom miljöteknik.

Läs mer om hur vi arbetar med grön omställning och tillväxt:

DemoMiljö:

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/foretagsutveckling/demomiljo.4.74f57d0f1283a4f88ff800017655.html

Fakta och Statistik:

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/varaundersokningar/foretagensvillkorochverklighet/hallbartforetagande.4.5692b3f2150052207872c75e.html

Swedish Cleantech:

http://swedishcleantech.se/english

Fakta om Miljömålsrådet:

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för myndighetscheferna vid myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå de nationella miljömålen. Miljömålsrådet består av generaldirektörer för 16 nationella myndigheter och en landshövding som företräder länsstyrelserna. Miljömålsrådet ska stärka berörda myndigheters roll i genomförandet av miljöpolitiken och verka för att kostnadseffektivt öka takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Miljömålsrådets kansli finns hos Naturvårdsverket.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191