Gå direkt till innehåll
Hållbara Gotland – så stärks regionens näringsliv långsiktigt

Nyhet -

Hållbara Gotland – så stärks regionens näringsliv långsiktigt

Nu har Tillväxtverket och Region Gotland satt igång det praktiska arbetet med att genomföra satsningen Hållbara Gotland. Det handlar om investeringar i projekt som långsiktigt ska stärka det gotländska näringslivet.

Insatserna genomförs inom områdena besök och kultur, digitalisering, hållbara livsmedel och maritima näringar, ny industriell utveckling och kompetensförsörjning. Just nu kan organisationer som vill driva dessa projekt söka finansiering.

Tillväxtverket och Region Gotland beslutar tillsammans om de projekt som beviljas medel och stödjer också de regionala utvecklingsaktörernas genomförande av projekten.

- Intresset för satsningen är stort. Stora delar av medlen är beslutade och vi kan redan nu se att det finns många beröringspunkter och möjligheter till att samverka för att stärka det gotländska näringslivet, säger Monika Kväl, ansvarig för uppdraget på Tillväxtverket.

För att ta vara på idéer, skapa synergier och lära av varandra kommer Region Gotland och Tillväxtverket att samla utvecklingsaktörerna inom satsningen två gånger per år fram till och med 2020.

Några exempel på redan beslutade satsningar är:

  • Ny industriell utveckling. Genomförs av Almi Företagspartner Gotland. Ska stärka konkurrenskraft och innovationsförmåga i gotländska företag som arbetar med industriella processer.
  • Ökad livsmedelsförädling. Genomförs av Gotlands Grönt Centrum för att etablera en långsiktig plattform för samverkan för företag inom livsmedelsnäringen, akademi och offentliga aktörer.
  • Regional besöksnäringsstrategi Gotland. Genomförs av Region Gotland och syfte till att ta fram- och implementera en gemensam strategi för besöksnäringen på Gotland.
  • Innovationsmiljö Gotland. Genomförs av Science Park Gotland. Syftet är att stärka tillväxt och konkurrenskraften i små- och medelstora företag på Gotland genom att etablera en gemensam plattform för innovationsutveckling och innovationsprocesser.
  • Strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala Universitet. Syftet är att öka kunskapsutbyte mellan universitetet och Regionen, stärka den gotländska forsknings och innovationsmiljön och säkra att Gotland är en attraktiv universitets-och utvecklingsmiljö.

Om satsningen Hållbara Gotland

Utlysning av projektmedel till Hållbara Gotland

Mer information:

Monika Kväl 08-681 94 52

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191