Följ Tillväxtverket

​Korttidsarbete: Regional statistik över inkomna ansökningar

Nyhet   •   Apr 17, 2020 09:12 CEST

Den 7 april öppnade ansökan om stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket. Söktrycket har under den första veckan varit stort, över 30 000 ansökningar har kommit in med stor spridning i hela landet.

Sveriges tre befolkningstätaste län Stockholm, Västra Götaland och Skåne län har flest antal inkomna ansökningar. De tre branscher som flest ansökt om stöd för korttidsarbete är inom handel, tillverkning och hotell- och restaurang.

Bifogat finns statistik fördelat på län över totalt antalet inkomna ansökningar den första veckan, beviljade belopp samt hur många anställda som beviljade beloppen avser.

Bifogat finns också tabeller fördelade på län över de branscher som flest ansökt om stöd för korttidsarbete.