Gå direkt till innehåll
​Nu startar Tillväxtverket ett Landsbygdslabb

Nyhet -

​Nu startar Tillväxtverket ett Landsbygdslabb

Tillsammans med 20-talet andra myndigheter, startar Tillväxtverket nu ett Landsbygdslabb. Arbetet ska leda till gemensamma metoder för att få geografiska glasögon på myndigheternas verksamhet.

Regeringen har givit Tillväxtverket i uppdrag att leda arbetet med att hitta bra gemensamma metoder för att få in ett landsbygdsperspektiv.

–Vi myndigheter behöver bli bättre på att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för att till exempel bo och driva företag i hela landet. Det kan exempelvis vara att alla myndigheterna blir mer medvetna om hur de fördelar pengar och andra resurser i landet, säger Elisabet Olofsson som är ansvarig för uppdraget.

Metoderna ska alltså jobbas fram tillsammans med myndigheter som är viktiga för utvecklingen i landsbygder.

– Landsbygdslabbet innebär en möjlighet att vara med och utveckla, påverka och tillsammans dela kunskap och erfarenheter. Utifrån detta vill vi utveckla smartare arbetssätt, säger Elisabet Olofsson.

Tre olika spår

Labbet har tre olika spår, nämligen planering, uppföljning och kommunikation. Där har alla myndigheter en gemensam bas, eftersom alla verksamhetsplanerar, tar fram kunskap och kommunicerar.

Landsbygdslabbet pågår nu under vintern och i maj rapporterar Tillväxtverket till regeringen vad som kommit fram i labbandet. Det skarpa jobbet börjar då.

Utvecklingen av metodstöd ingår i det uppdrag som Tillväxtverket har av regeringen om att verka för ett samordnat agerande inom den sammanhållna landsbygdspolitiken.

Vill du veta mer om Landsbygdslabbet, kontakta

Elisabet Olofsson, uppdragsansvarig.Tel.08-681 93 37 

Ämnen

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191