Gå direkt till innehåll
Ökad tydlighet behövs - remissvar till landsbygdskommittén

Nyhet -

Ökad tydlighet behövs - remissvar till landsbygdskommittén

Flera av landsbygdskommitténs åtgärdsförslag är bra. Men det behövs en ökad tydlighet i hur landsbygdspolitiken ska fungera i förhållande till regional tillväxtpolitik och andra politikområden. Det är en av slutsatserna i vårt remissvar till landsbygdskommitténs slutbetänkande.

Tillväxtverket vill särskilt betona att kommittén inte har utrett de regionalt utvecklingsansvarigas roll och ansvar, vilket är en brist”, skriver vi i remissvaret.

Här är fler synpunkter på åtgärdsförslagen:

 • Det behövs inte särskilda landsbygdsdelegationer i varje län, det är bättre att bygga vidare på existerande strukturer i den regionala tillväxtpolitiken.
 • Det finns skäl att införa ett system med kreditgarantier och följa upp Almis åtaganden i gles- och landsbygder.
 • Förslaget att utforma en servicegaranti vid myndighetsutövning till små och medelstora företag avstyrks. Bättre att erbjuda digitala lösningar för myndighetsservice via tex, verksamt.se.
 • Viktigt att säkra bredband i alla delar av landet för företag, boende och besökare.
 • Bra med förslag om ökad tillgänglighet till utbildning och en av- eller nedskrivning av studieskulder för att underlätta rekrytering och behålla kompetens i gles- och landsbygd.

  Det finns ett tydligt behov att lyfta landsbygdsperspektiv i politiken, i den statliga förvaltningen och i statliga uppdrag.

  ”Landsbygdspolitiken bör, som många andra sakfrågor, samordnas inom regeringskansliet och genomföras via flera andra politikområden.”, står det i remissvaret.

  Hela remissvaret om slutbetänkandet i landsbygdskommittén (under fliken Näringsdepartementet)

  Ytterligare information:

  lars.wikstrom@tillvaxtverket.se

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material