Gå direkt till innehåll
​React-EU ska bidra till omställning i pandemin

Nyhet -

​React-EU ska bidra till omställning i pandemin

Från och med första kvartalet 2021 kan svenska regioner söka 534 miljoner kronor i EU-medel av Tillväxtverket. Pengarna ska främja en grön, digital och hållbar återhämtning av ekonomin och omställning i företag för att möta effekterna av coronapandemin.

React-EU är ett initiativ från EU och ingår i EU:s återhämtningsplan Next generation EU. Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att förbereda och vidta de åtgärder som behövs i Sverige.

Genom React-EU förstärks finansieringen i det pågående Nationella regionalfondsprogrammet, som Tillväxtverket förvaltar, med 534 miljoner kronor i ett första skede. Under hösten 2021 kommer ytterligare medel att tillföras Sverige. Summan beror på hur hårt landet drabbats i förhållande till andra länder i EU.

- Pengarna ska användas för att stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning och utifrån regionala behov erbjuda en mix av rådgivning, coachning, finansiella stöd och andra insatser riktade till små och medelstora företag, säger Annika Westerberg, programansvarig för React-EU på Tillväxtverket.

Nationella och regionala utlysningar

Utlysningarna av stöden kommer att vara nationellt eller regionalt anpassade beroende på vilka behov som finns. En del kommer även att vara inriktade mot speciella teman.

De tematiska inriktningarna regionerna kommer kunna söka medel inom är följande:

  • Digital omställning

Till exempel inom digitalisering, robotisering, automatisering.

  • Grön omställning

Till exempel inom cirkulär ekonomi, energieffektivisering, klimat, elektrifiering.

  • Innovation

Till exempel inom teknikutveckling, regionala styrkeområden, innovationsfrämjande systemet.

  • Internationalisering

Till exempel inom små och medelstora företags internationaliseringsförmåga, investeringsfrämjande.

  • Företagsfrämjande systemet

Till exempel inom utveckling av metoder och verktyg, samverkan/samordning.

  • Branschsatsningar

Till exempel inom besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar.

När utlysningarna publiceras under första kvartalet 2021 kommer det tydligt framgå vilka områden och vilken typ av insatser som är aktuella för respektive region.

Insatser inom React-EU pågår fram till 2023.

Läs mer om Reaxt-EU: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sv

Ämnen

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191