Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Regionalfonden avser att finansiera riskkapital till landets företag

Tillväxtverket avser att 2022 – 2023 upphandla nio riskkapitalförvaltare. Syftet är att dessa ska erbjuda riskkapital till landets små och medelstora företag.

Regionalt riskkapital syftar till att tillgängliggöra finansiering i former och på platser där marknadens finansiering inte är tillgänglig. Regionalt riskkapital kan sökas av verksamheter som till exempel tillväxtföretag i glesbygd, företag som bidrar till klimatomställningen och forskning. Nationellt riskkapital kan komplettera regional finansiering och syftar till att stötta verksamheter på nationell nivå.

I programperioderna 2007–2013 och 2014–2020 har Almi Invest vunnit uppdrag att driva fonder med medel från Regionalfonden. Sedan 2007 har 21 fonder etablerats och verkat med cirka fyra miljarder kronor i kapital.

- Vid årsskiftet hade 758 företag sedan 2007 fått ta del av riskkapital finansierat av Regionalfonden. Drygt 60 procent av företagen som fått finansiering befinner sig utanför storstadsregionerna. Därtill har vi utvecklat några av Sveriges mest jämställda riskkapitalprojekt som gjort betydligt större investeringar i, och fördelat kapital till företag med kvinnor som grundare än snittet på marknaden, säger Corinne Uppman Helminen, enhetschef för enheten Kapitalförsörjning på Tillväxtverket. 

Riskkapital till företag kommer att finansieras av Regionalfondens medel avsatta för programperioden 2021–2027. Insatserna är organiserade genom program som är skrivna av landets regioner, organiserade i storregioner, eller så kallade programområden, där varje område utgörs av ett eller flera län/regioner.

Planerade upphandlingar

Vi har nu publicerat underlag inför planerade upphandlingar i form av:

Preliminär tidslinje för upphandling av ett nationellt uppdrag. Uppdraget gäller riskkapitalförvaltning av 250–700 miljoner kronor för en fond för klimatomställning.

 • En remiss inför upphandling av regional riskkapitalförvaltning i programområdet Stockholm.
 • En remiss inför upphandling av regional riskkapitalförvaltning i Sveriges sju övriga regionala programområden.


Samtliga underlag finner ni på e-avrop.

  Kontakt

  För upphandlingsfrågor rörande öppnade eller kommande upphandlingar, kontakta Tillväxtverkets upphandlingsteam anbud@tillvaxtverket.se ange ”regionalt riskkapital” eller ”nationellt riskkapital” i ämnesraden.

  För sakfrågor om nationellt eller regionala mandat för riskkapitalförvaltning, kontakta Tillväxtverkets team finansieringsinstrument finansieringsinstrument@tillvaxtverket.se

  Ämnen

  Kontakter

  Carin Carltoft

  Carin Carltoft

  Presskontakt Pressansvarig 08-6819191