Gå direkt till innehåll
Remissvar om flygskatten – Bättre reducera klimatpåverkan

Nyhet -

Remissvar om flygskatten – Bättre reducera klimatpåverkan

Förslaget om en svensk flygskatt skapar inte de förutsättningar som krävs för ett konkurrenskraftigt näringsliv, skriver vi i vårt remissvar till betänkandet En svensk flygskatt.

” Vi anser inte att resandet i sig bör begränsas utan att det är klimatpåverkan som transporterna ger upphov till som behöver reduceras, exempelvis genom att påskynda utvecklingen av alternativa bränslen.”, står det bland annat i remissvaret.

Företag i hela landet behöver ha en god tillgång till internationella marknader. Och där spelar flyget en viktig roll. Vi tycker inte att utredningen behandlar konsekvenserna för näringslivet och regional tillväxt i tillräckligt hög grad.

”I stora delar av landet saknas alternativ till flyget som transportmedel och en flygskatt ger ökade kostnader för att bedriva näringsverksamhet på dessa platser jämfört med andra.”

”Styrmedel för att reglera flygresandet till och från Sverige bör regleras inom ramen för internationella samarbeten och regelverk”.

Hela remissvaret från Tillväxtverket (under fliken Finansdepartementet)

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191