Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Riksdagen har beslutat att Skatteverket blir ansvarig myndighet för det ordinarie stödet till korttidsarbete

Riksdagen fattade den 23 februari beslut om att Skatteverket från och med den 1 april 2022 tar över hanteringen av framtida ansökningar av stöd till korttidsarbete. Beslutet innebär att riksdagen godkänner den proposition som regeringen la fram i december.

Skatteverket ska i och med detta från och med den 1 april bland annat pröva frågor om godkännande, preliminärt stöd och ytterligare stöd samt ersättning för kostnader för kompetensinsatser enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

Tillväxtverket kommer att avsluta handläggningen av alla ärenden av det tillfälliga krisstöd som gällt under perioden mars 2020 till september 2021, samt de ansökningar som avser det ordinarie stödet för korttidsarbete som inkommit till Tillväxtverket fram till 31 mars 2022.

Riksdagen har också röstat igenom regeringens proposition om att häva karensen för de företag som tidigare varit i stödet. Detta innebär att den arbetsgivare som mottagit stöd för korttidsarbete under perioden mars 2020-september 2021 kan beviljas stöd om kraven i övrigt är uppfyllda. Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2022 och ansökningar hanteras då av Skatteverket.

Läs mer hos Skatteverket:

Stöd vid korttidsarbete | Skatteverket

Regeringens proposition om att Skatteverket blir handläggande myndighet för korrtidsstödet:

https://www.regeringen.se/ratt...

Regeringens proposition om slopad karens:

https://www.regeringen.se/ratt...

Ämnen

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191