Gå direkt till innehåll
Så kan näringslivets tillgång till kompetens stärkas

Nyhet -

Så kan näringslivets tillgång till kompetens stärkas

Rätt arbetskraft behövs för att svenska företag ska fortsätta vara långsiktigt konkurrenskraftiga. Tillväxtverket har nu tagit fram förslag på hur näringslivets tillgång till kompetens kan stärkas.

Människans kunskaper och erfarenheter är den enskilt viktigaste produktionsfaktorn för konkurrenskraftiga företag. Det behövs en effektiv matchning för rätt kompetens i rätt tid och på rätt plats. En god tillgång till kompetens ökar även förutsättningarna att skapa attraktiva regioner där konkurrenskraftiga företag verkar.

I dag har Tillväxtverket lämnat förslag till regeringen på hur det regionala kompetensförsörjningsarbetet kan stärkas. Förslagen innehåller flera steg av åtgärder:

  • Regionalt utvecklingsansvariga aktörer ska kartlägga, synliggöra och prognostisera privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt.
  • Regionala aktörer, näringslivet och delar av utbildningssystemet fastställer målsättningar, samordnar och organiserar arbetet för att tillgodose behovet av kompetens.

Tanken är att riktlinjerna ska stödja genomförandet av det regionala kompetensförsörjningsarbetet, de beskriver vad som är gemensamt för alla län.

Åtgärderna ska leda till en ökad samverkan kring utbudet av utbildningar, validering och medverkan i planeringen av utbudet för regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning. I regionernas strategiskt viktiga dokument ska det också finnas med ett kompetensförsörjningsperspektiv.

-Genom att tydliggöra grunden i det regionala kompetensförsörjningsarbetet bidrar vi till att skapa attraktiva regioner där konkurrenskraftiga företag verkar, säger Lars Wikström, avdelningschef på Tillväxtverket.

Om Tillväxtverkets insatser inom kompetensförsörjning

Mer information:

Monika Kväl 08-681 94 52

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material