Gå direkt till innehåll
Samarbete centralt för hållbarare städer

Nyhet -

Samarbete centralt för hållbarare städer

Fem prioriterade områden ska stärka städernas förutsättningar att utvecklas på ett hållbart sätt. Åtgärderna lyfts i årets rapport från Rådet för hållbara städer, där Tillväxtverket ingår som en av elva myndigheter.

Tillväxtverket bidrar till hållbarare städer bland annat genom rollen att fördela EU-stöd. Under året riktas insatserna från myndigheten mot den regionala utvecklingen och att företag bidrar till omställningsarbetet.

De fem prioriterade områdena i rådets rapport är Hållbara transporter, Bättre luftkvalitet och hälsa, Stadsplanering och grönska, Arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer och Långsiktigt reformprogram för segregation.

–Näringslivet är en viktig del av omställningen, därför arbetar vi med samhällsplanering utifrån att företagen ska ha bra förutsättningar att växa och anställa, säger Åsa Bjelkeby, enhetschef för Regional näringslivsutveckling.

Tillväxtverket arbetar också med att stärka klimat- och miljöperspektiven och främja arbetet med en jämställd regional tillväxt och utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Utöver det bidrar myndigheten också med kunskap om BRP+; ett breddat mått som mäter livskvalitet och regional utveckling ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Tillväxtverket fungerar också som svensk kontaktpunkt för EU-programmet URBACT, som gör det möjligt för städer inom EU att arbeta tillsammans och utveckla integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar.

Mer information:

Åsa Bjelkeby 08-681 96 58

Sara Palo 08-681 65 15

Rapporten från Rådet för hållbara städer

Om Tillväxtverkets arbete för hållbara städer

Om URBACT

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191