Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Slutbetänkande från Kommittén om stöd vid korttidsarbete överlämnat till regeringen

Idag har Kommittén om stöd vid korttidsarbete överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen (SOU 2022:65). Utredningens syfte har bland annat varit att utvärdera stödets betydelse för att lindra effekterna av pandemin för näringsliv, sysselsättning och samhällsekonomin, samt att analysera om regelverket kan förenklas och göras mer flexibelt.

Tillväxtverket har under utredningsarbetet deltagit som expert och bistått utredningen med information och myndighetens erfarenheter av att hantera det tillfälliga korttidsstödet under pandemin.

Regelverket för korttidsarbete har under pandemin tillämpats för första gången och utredningen konstaterar att det skett i en omfattning som inte förutsågs när lagstiftningen togs fram.

Det tillfälliga korttidsstödet löpte ut i november 2021, medan det permanenta korttidsstödet sedan den 1 april 2022 hanteras av Skatteverket.

Läs mer om utredningen här:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/11/sou-202265/

Ämnen

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191