Gå direkt till innehåll
Sök finansiering för insatser till företag som drabbats av coronakrisen

Nyhet -

Sök finansiering för insatser till företag som drabbats av coronakrisen

Nu finns möjlighet att söka finansiering till insatser som ska stötta företag som drabbats av coronakrisen. De tre utlysningarna riktar sig till offentliga och privata aktörer i Skåne-Blekinge, Östra mellansverige och i Övre norrland

Östra mellansverige

Östra mellansverige vill med sin utlysning stärka forskning och innovation, öka små och medelstora företags konkurrenskraft och stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Sök senast idag den 3 juni

Skåne Blekinge

Skåne-Blekinge fokuserar sina insatser på att stötta entreprenörer och små och medelstora företag som påverkats kraftigt av det ekonomiska läget. Sök senast den 7 juni

Övre norrland

I den här utlysningen kan pågående och väl fungerande projekt utöka sin budget och verksamhet. De tillkommande insatserna ska stödja företag inom sektorer som blivit särskilt drabbade av coronakrisen. Insatserna ska inkludera miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv. Sök senast den 20 augusti

Varmt välkommen med er ansökan!

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191