Gå direkt till innehåll
Tillväxtverket förvaltar ny EU-fond för hållbar klimatomställning

Nyhet -

Tillväxtverket förvaltar ny EU-fond för hållbar klimatomställning

EU-kommissionen har antagit Sveriges nationella program för Fonden för en rättvis omställning. Tillväxtverket har haft regeringens uppdrag att förbereda för programmet och har tagit fram programförslaget.

Fokus för programmet är att industrins klimatomställning ska ske med bibehållen konkurrenskraft för att upprätthålla ekonomiska och sysselsättningsmässiga nivåer. Pengarna från fonden ska bland annat användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik, kompetenshöjning för anställda, forskning samt förstärkning av elnät. Programmet omfattar ca 2,9 miljarder kronor inklusive nationell medfinansiering för insatser i Norrbottens, Västerbottens och Gotlands län.

Fördelningen av beloppen exklusive medfinansiering (50 procent):

Norrbotten – stålindustrin 89,8 miljoner EUR

Västerbotten – metallindustrin 24 miljoner EUR

Gotland – cementindustrin 35,9 miljoner EUR

Tillväxtverket förvaltande myndighet

Programmet har tagits fram i nära samarbete med bland annat region Norrbotten, region Västerbotten och region Gotland. Tillväxtverket blir förvaltande myndighet för fonden fram till 2030. Den förvaltande myndigheten är den myndighet som har det nationella ansvaret för att besluta om projektpengar, göra utbetalningar, kontrollera och följa upp projekt samt rapportera till EU-kommissionen. De första utlysningarna för ansökningar öppnades redan den 1 september 2022.

- Tillväxtverket ser Fonden för en rättvis omställning som ett viktigt verktyg för näringslivets gröna omställning. Många av de tekniska lösningar som krävs för industrins omställning kräver stora ekonomiska satsningar, säger Elisabeth Backteman, Tillväxtverkets generaldirektör.

Ta del av Regeringens pressmeddelande

Läs mer om fonden på Tillväxtverkets webbplats

Ämnen

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191