Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Tio nya EU-projekt löser utmaningar i Skandinavien

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak stöttar skandinaviska projekt som arbetar med utmaningar inom innovation, grön ekonomi, sysselsättning och transport. Nu är tio nya projekt, med ett belopp på 12,8 miljoner euro, godkända av representanter från Danmark, Sverige och Norge.

Den andra ansökningsomgången inom EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är nu klar. Under den senaste månaden har representanter från EU-kommissionen, 15 regioner och fylkeskommuner i Skandinavien, näringslivet, den danska, svenska och norska staten, ämbetsmän och anställda inom programmet diskuterat och valt ut projekt som kommer att få medel de kommande tre åren. 10 nya projekt godkändes med ett totalbelopp på 12,8 miljoner euro (cirka 125 miljoner kronor) i stöd.

  • Vi är glada för det stora intresset som har varit för att söka medel ur vår andra ansökningsomgång. När vi har valt ut vilka projekt som vi godkänner har vi fokuserat på att projekten har som mål att tillsammans lösa gemensamma utmaningar i Danmark, Norge och Sverige, säger Magnus Schönning, chef för programmets sekretariat som rådgiver projekten från ansökan till avslut, och fortsätter:
  • Vi ser att det är mycket mer effektivt att arbeta tillsammans över gränserna och nyttja varandras kompetenser för att utveckla hela den skandinaviska regionens styrkor, snarare än att arbeta var för sig. Vi ser verkligen fram emot vad projekten kommer fram till under de kommande tre åren.

Nästa ansökningsomgång är öppen från den 1 februari till den 4 mars 2016. Magnus Schönning uppmuntrar särskilt till ansökningar inom insatsområdena transport och grön ekonomi, den sistnämnda med särskilt fokus på hållbar energi, då det är viktiga insatsområden som inte hade tillräckligt många ansökningar under den senaste ansökningsomgången.

Läs mer om tre av de 10 godkända projekten nedan. Se bifogad fil för komplett lista.

Sammankopplar unga nyexaminerade med arbetsgivare

Unga nyutexaminerade är ofta i riskzonen för att hamna i arbetslöshet. En del branscher har hög arbetslöshet i ett skandinaviskt land, medan det kan finnas en stor efterfrågan inom branschen i ett annat skandinaviskt land. Projektet Nordisk Jobstart+ hjälper unga nyutexaminerade att etablera sig på arbetsmarknaden genom att sammankoppla dem med arbetsgivare i ett skandinaviskt grannland.

Projektetkommer att matchaungdomar, som annars riskerar att bli arbetslösa i sitt eget land, med arbetsgivare inom områden som exempelvis sjukvårdsområdet, i ett annat skandinaviskt land. På så sätt kandekomma i kontaktmedarbetsgivare som efterfrågar deras kompetenser.

Lead partner: Foreningerne Nordens Forbund

Totalt ansökt belopp: 630 808 euro

Regioner där projektet pågår: Region Hovedstaden, Region Skåne & Akershus

Kommuner ska engagera medborgare i klimatarbete

Resultatet av förprojektet ”Hållbar Utveckling” visar att det finns stora hinder för kommuners arbete mot en grön omställning när det gäller att involvera och engagera medborgare. Men för att kommunerna ska uppnå de existerande målen om en långsiktig grön övergång måste medborgarnaförändra sina attityderoch beteenden.

Projektet ”Samskabende grøn omstilling” ska skapa en gemensam skandinavisk metod för att involvera medborgare i den gröna omställningen inom kommuner. Medarbetare inom kommunerna får genom projektet en verktygslåda baserat på danska och svenska erfarenheter. Verktygslådan och metoderna kommer att göra det lättare för kommunerna att arbeta tillsammans med medborgarna för en hållbar utveckling och därmed nå de politiska målsättningarna för den enskilde kommunen.

Lead partner: Hjørring Kommune

Totalt ansökt belopp: 828 986 euro

Regioner där projektet pågår: Region Nordjylland, Västra Götalandsregionen & Region Skåne

Kämpar för en ren kustlinje

Avfall längs kusten ären gemensam utmaningförländerna kringKattegattochSkagerrak. Avfallsom exempelvis plastskadarkustmiljöerna och ska därför transporteras bort. Partnernai projektet"Ren kustlinje" kommer att föra sammanaktöreriregionen för attarbeta tillsammans för attutvecklanya lösningar påde utmaningar somavfalllängs kusterna skapar.


Projektet kommer bland annat att utveckla gemensammaforskningsmetoder, hittanyametoder för att minskamarint skräp och för att implementera dessa ide offentliga förvaltningarna.

Lead partner: Sotenäs kommun

Totalt ansökt belopp: 2 919 295 euro

Regioner där projektet pågår: Västra Götalandsregionen, Stockholms län, Region Halland, Region Nordjylland, Østfold fylkeskommune & Region Syddanmark

Vad är Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak stöttar projekt mellan danskar, svenskar och norrmän. Det är projekt som löser gemensamma utmaningar inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning i området kring de tre haven Öresund, Kattegat och Skagerrak. Totalt finns cirka 143 miljoner euro att söka ur programmet fram tills 2020.

Den första ansökningsomgången pågick under våren 2015. Nästa ansökningsomgång är öppen från 1 februari till 4 mars 2016. Vi uppmuntrar särskilt potentiella projekt till att söka medel inom insatsområdena grön ekonomi och transport. Ansökningar inom regionerna Öresund och Kattegat-Skagerrak är öppna, vi uppmuntrar särskilt till ansökningar inom regionen Öresund.

Läs mer: www.interreg-oks.eu

Kontaktperson:

Fanny Ernestrand

Kommunikatör

fanny@interreg-oks.eu

+46 (0)8- 681 65 97

Ämnen

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191