Gå direkt till innehåll
​14,7 miljarder i förlorade logiintäkter under 2020

Pressmeddelande -

​14,7 miljarder i förlorade logiintäkter under 2020

Coronapandemin har lett till en kraftig minskning av turismen i Sverige. Preliminär statistik för helåret 2020 visar att gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige minskade med 36 procent jämfört med 2019. Logiintäkterna uppgick till 16,8 miljarder kronor, en minskning med 14,7 miljarder jämfört med året innan.

De svenska gästnätterna minskade under 2020 med 24 procent medan de utländska gästnätterna minskade med hela 70 procent jämfört med 2019. Under perioden mars till december 2020, det vill säga sedan utbrottet av coronaviruset, minskade antalet gästnätter med 41 procent jämfört med motsvarande period året innan.

- Det blev ett historiskt dystert år för besöksnäringen med stora intäktsbortfall och många varsel. Den återhämtning vi sett i industrin har inte visat sig inom tjänstesektorn, utan hotell och restauranger har drabbats stenhårt av pandemin och restriktionerna. Dessvärre ser problemen ut att fortsätta under första halvan av 2021, tills smittan är under kontroll, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

Hotell och vandrarhem tappade mest logiintäkter

Gästnätter på hotell minskade med 43 procent, på vandrarhem var minskningen av gästnätter 40 procent. I stugbyar minskade gästnätterna med 27 procent. Övernattningar på campingar minskade med 24 procent och tappade 20 procent i logiintäkter jämfört med föregående år.

70 procent minskning av utländska gästnätter

I samband med utbrottet av coronaviruset i mars minskade de utländska gästnätterna kraftigt, med en minskning på 70 procent under 2020. Störst minskning uppmättes under april, 88 procent jämfört med april 2019. Gästnätterna för Sveriges största utländska marknader, det vill säga Norge och Tyskland minskade med 87 procent respektive 72 procent jämfört med 2019.

Gästnätterna minskade i alla län

Jämfört med 2019 minskade gästnätterna under 2020 för alla Sveriges län. Störst minskning hade Stockholms län, följt av Västra Götalands och Kronobergs län. Minst tappade Gävleborgs län, följt av Blekinge.

- Det var egentligen bara under sommaren 2020 som vi kunde se vissa ljusglimtar, så som att den svenska fjällturismen ökade när man inte kunde resa utomlands. De utländska storstadsturisterna har i princip försvunnit helt vilket visar sig i statistiken för Stockholm och Västra Götalandsregionen, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

Statistiken bygger på preliminära siffror där det kan förekomma en viss eftersläpning. Den slutliga statistiken publiceras i april 2021. Därför ska resultatet tolkas med viss försiktighet.

Läs mer här

Kontakt: Kristian Seth kristian.seth@tillvaxtverket.se

Ämnen


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191