Gå direkt till innehåll
41 miljoner kronor till forskning för klimatneutral stålproduktion

Pressmeddelande -

41 miljoner kronor till forskning för klimatneutral stålproduktion

Stålindustrin är en av de största källorna till koldioxidutsläpp och behöver göra en klimatomställning om Sverige ska nå klimatmålen. Tillväxtverket och EU-fonden Fonden för en rättvis omställning ger nu drygt 41 miljoner kronor i stöd till ett forskningsprojekt för industrins klimatomställning.

Det behövs mer forskning och kunskap om det fossilfria stålets egenskaper, från tillverkning till återanvändning. Därför finansierar EU och Tillväxtverket projektet Grönt stål för en fossilfri framtid, som leds av Kungliga Tekniska Högskolan och Luleå Tekniska Universitet. Projektet ska skapa förutsättningar för att Norrbottenregionen ska kunna ställa om till en klimatneutral stålproduktion. Projektet ska också studera hur väte påverkar viktiga aspekter i delar av produktionen och stålprodukters kvalitéer och mekaniska egenskaper.

- Stålindustrin står för enorma koldioxidutsläpp men är också en viktig näring för Sveriges konkurrenskraft. Med medel från Fonden för en rättvis omställning möjliggör vi nu viktig forskning för stålindustrins klimatomställning, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör på Tillväxtverket.

Fonden för en rättvis omställning är en del av den europeiska gröna given, EU:s nya tillväxtstrategi. Fonden fokuserar på de industrier och regioner med mycket höga koldioxidutsläpp och ska bidra till att industrins klimatomställning sker med bibehållen konkurrenskraft. Programmet omfattar omkring 2,9 miljarder kronor inklusive nationell medfinansiering för klimatomställning av stålindustrin i Norrbottens, metallindustrin i Västerbottens och mineralindustrin i Gotlands län. Pengarna från fonden ska bland annat användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik, kompetenshöjning för anställda, forskning samt förstärkning av elnät.

Kontaktperson

Stefan Baier
förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191