Gå direkt till innehåll
500 miljoner till återhämtning och utveckling av näringslivet

Pressmeddelande -

500 miljoner till återhämtning och utveckling av näringslivet

Tillväxtverket utlyser sammanlagt 534 miljoner kronor till regionala aktörer för att stödja företagens återhämtning efter pandemin.

Utlysningen ingår i insatsen React-EU som ska stärka näringslivets förmåga att ställa om efter pandemin. Stöden riktar sig till regionala aktörer i ett första led. De ska i sin tur fördela stödet vidare till små och medelstora företag i hela landet.

- Med det här stödet vill vi bidra till ett framtidssäkert och mindre sårbart näringsliv och samhälle, i hela landet. Det är ett bra stöd för att företagen ska lyckas ställa om på lång sikt, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket

Pengarna går till regionala aktörer 

Pengarna fördelas till regioner och företagsfrämjande aktörer som exempelvis inkubatorer, science parks och klusterorganisationer. Företagen tar därefter del av stöd och andra tjänster som de erbjuder. Stöden kan vara direkta finansiella stöd eller rådgivning, coachning och vägledning till företagen.

Stöd för hållbar återhämtning
Utlysningen erbjuder inte ett krisstöd utan ett långsiktigt stöd för återhämtning och utveckling. Stöden ska gå till investeringar i grön och digital omställning, innovation och internationalisering samt till branschsatsningar i till exempel besöksnäring och i kulturella och kreativa näringar

Tillväxtverket ansvarar för att förvalta regionalfonden i Sverige inklusive de extramedel som kommer via React-EU. I ansvaret ingår att fördela och utbetala den tillkommande finansieringen från React-EU.

Till utlysningen Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Mer om React-EU

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191