Gå direkt till innehåll
Återhämtning för turismen efter coronapandemin

Pressmeddelande -

Återhämtning för turismen efter coronapandemin

Turismen i Sverige har börjat återhämta sig efter coronapandemin. Under 2021 ökade turismkonsumtionen med 16 procent jämfört med föregående år. Den inhemska turismen har klarat pandemin bäst, medan turismen från utländska besökare fortsatt är starkt påverkad av nedgången 2020. Det visar en ny rapport från Tillväxtverket.

Den totala turismkonsumtionen i Sverige uppgick till 249 miljarder kronor under 2021. Den största delen, 192 miljarder, var från svenskars turism i Sverige. Resterande 57 miljarder var konsumtion från utländska besökare. Jämfört med föregående år ökade den totala turismkonsumtionen med 16 procent.

Jämfört med 2019 har turismen från utländska besökare minskat med 43 procent. Den inhemska turismen har minskat med 6 procent under samma period.

– Vi ser att efterfrågan har förändrats. Till exempel har den inhemska turismen blivit allt viktigare för besöksnäringen och vi ser också att intresset för hållbart resande har ökat, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör på Tillväxtverket.

Turismens andel av BNP 1,9 procent
Turismens bidrag till samhällsekonomin, mätt som andel i relation till Sveriges BNP, har varit mellan 2,4 och 2,7 procent under åren 2015 till 2019. Under pandemin har däremot turismens andel minskat, även om den ökade något det senaste året. 2021 uppgick den till 1,9 procent.

Färre sysselsatta men fler arbetade timmar
2021 var medelantalet sysselsatta inom turism drygt 101 000 personer. Det är en minskning med 2 procent jämfört med föregående år. Antalet arbetade timmar ökade däremot med 3 procent jämfört med föregående år vilket tyder på att allt fler antingen arbetar fler timmar eller arbetar heltid. Totalt uppgick antalet arbetade timmar till 157 miljoner.

– Vi tror att efterfrågan på turism kan komma att minska på grund av den stigande inflationen. Dessutom ser vi att kompetensförsörjningen fortsätter vara en utmaning för besöksnäringen vilket har förvärrats under pandemin, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör på Tillväxtverket.

Gästnätterna ökade med 20 procent
Under 2021 registrerades totalt 54,2 miljoner gästnätter på svenska boendeanläggningar. Jämfört med föregående år är det en ökning med 20 procent vilket i sin tur främst beror på att de svenska gästnätterna ökat. Under pandemin har de svenska gästnätterna också blivit en allt större del av det totala antalet gästnätter. 74 procent av gästnätterna 2019 var från svenska besökare, 2021 var motsvarande andel 87 procent.

Fler gästnätter i alla län – men ökningen från en låg nivå
Storstadslänen och särskilt Stockholms län drabbades särskilt hårt under pandemin. I Stockholms län har gästnätterna blivit 40 procent färre sedan 2019. Samtidigt ökade gästnätterna i till exempel Gotlands, Kalmar och Jämtlands län så pass mycket under 2021 att de var i paritet med antalet gästnätter två år tidigare.


Läs hela rapporten här: 
Fakta om svensk turism 2021 - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Kontaktperson för mer information:
Filippa Annersten
Projektledare och analytiker
Telefon: 08-6158097


Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191