Gå direkt till innehåll
Avstämning föreslås möjlig även under augusti

Pressmeddelande -

Avstämning föreslås möjlig även under augusti

Regeringen föreslår att datum för att söka mer stöd samt göra avstämning skjuts upp med en månad för att ta hänsyn till semesterperioden. Ändringen syftar till att underlätta för företagen.

Under förutsättning att regeringens proposition vinner bifall i riksdagen beräknas lagen träda i kraft den 29 juni.

Det går att söka ytterligare stöd och göra avstämning från 1 juli

För att ge de företag som har behov av att söka mer stöd och göra avstämning innan semesterperioden öppnar Tillväxtverket, som tidigare kommunicerats, avstämningen den 1 juli.

De företag som i sitt beslutsbrev fått information om att deras senaste datum för avstämning är i juli får, i och med lagändringen, automatiskt fram till den 28 augusti på sig och behöver inte söka om anstånd för detta. Företag som får beslut om stöd den 1 augusti eller senare har 4 veckor på sig att inkomma med sin avstämning.

Vid avstämningstillfället kan företagen söka stöd för juni månad och anhålla om förlängt godkännande för stöd för juli, augusti och september.

Företagen gör sedan vid behov sin ansökan om stöd för månaderna juli, augusti och september i efterskott när Tillväxtverket öppnar ansökan under november 2021. Då kan även den som inte tidigare ansökt om stöd för 2021 söka stöd för perioden juli-september. Tillväxtverket betalar ut stödet i efterskott så snart ansökan är beviljad.  

Ämnen


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191