Gå direkt till innehåll
Från vänster: Mikael Fjällström, enhetschef tillväxtavdelningen Energimyndigheten, Gunilla Nordlöf generaldirektör Tillväxtverket, Göran Lundvall koncernchef och vd Almi Företagspartner, Mikael Karlsson vd Almi Invest.
Från vänster: Mikael Fjällström, enhetschef tillväxtavdelningen Energimyndigheten, Gunilla Nordlöf generaldirektör Tillväxtverket, Göran Lundvall koncernchef och vd Almi Företagspartner, Mikael Karlsson vd Almi Invest.

Pressmeddelande -

Avtal om grön investeringsfond

Tillväxtverket har slutit avtal med Almi Invest om lansering av en grön investeringsfond som ska investera i innovativa klimatföretag. Den gröna investeringsfonden vill se investeringar i den koldioxidsnåla ekonomin i alla delar av landet och sektorer.

Den gröna investeringsfonden vänder sig till små och medelstora företag som erbjuder varor och tjänster som minskar klimatutsläppen.

– Sverige har många små- och medelstora företag med innovativa satsningar. Problemet är att de idag har svårt att nå marknaden. Innan de når uppskalning och export som gör företagen lönsamma, hamnar de i ”dödens dal”. Det är här vi nu har en ny möjlighet att stötta och använda ett helt nytt angreppsätt, säger Tim Brooks, avdelningschef på Tillväxtverket.

Den nya gröna investeringsfonden fyller det kapitalgap som uppstår mellan den fas där företagen inte längre kan få forsknings- och demonstrationsstöd och den fas då företagen går in i en annan finansiering, till exempel börsnotering. Fonden finansieras även av Almi Företagspartner och Energimyndigheten.

Fonden inriktar sig på företag i startfasen och avsikten är att de ska kunna investera relativt stora belopp, upp mot 20 miljoner kronor. Det skulle innebära att mellan 30 och 50 bolag blir aktuella för denna klimatsatsning på 650 miljoner.

– Företag är en viktig förutsättning för den gröna omställningen. Vi har nu en helt ny möjlighet att ge stöd till de svenska företag som ligger i framkant och som med sin verksamhet minskar klimatutsläppen, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

Pengarna kommer från de nationella regionalfondsprogrammen och är en del av satsningen om cirka tre miljarder på koldioxidsnåla lösningar. Läs mer om EU-satsningarna och om våra nationella satsningar inom grön tillväxt.

Ytterligare information:

Eva Rosenthal, Tillväxtverket, telefon 08-681 77 26

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191