Gå direkt till innehåll
Efter pandemin: Nytt rekord för sommarturismen

Pressmeddelande -

Efter pandemin: Nytt rekord för sommarturismen

Efter två år med pandemi slog antalet gästnätter nytt rekord under sommarmånaderna. Det visar ny statistik från Tillväxtverket.

Antalet gästnätter på kommersiella turistboenden uppgick till omkring 30,2 miljoner i Sverige under juni, juli och augusti. Det är en ökning med 18 procent jämfört med föregående sommar, och två procent fler än 2019 (denna siffra är uppdaterad 5 oktober - tidigare angavs felaktigt att ökningen uppgick till fyra procent).

Sommaren innebar därmed även ett besöksrekord med det största antalet gästnätter sedan 2008. Uppgången drivs framför allt av återvändande utländska besökare.

– Vi ser en rekordstor ökning av utländska besökare, till följd av de släppta restriktionerna. Det är efterlängtade siffror för besöksnäringen, som har varit en av de mest utsatta branscherna under pandemin. Den stora omställningen har dock lett till svårigheter för företagen att hitta personal, säger Hannah Hall, analytiker på Tillväxtverket.

Sammanlagt stod de utländska turisterna denna sommar för ungefär en fjärdedel av gästnätterna i Sverige. Flest gästnätter stod besökare från Norge, Tyskland och Nederländerna.

– I landet som helhet har antalet besökare från våra två viktigaste marknader, Tyskland och Norge, nästan återhämtat sig till nivån före pandemins utbrott. De tyska besökarna lockas främst av Sveriges unika naturupplevelser. Sverige är dessutom världsledande inom hållbart resande, vilket talar för att de tyska gästnätterna kommer att fortsätta att öka, säger Hannah Hall, analytiker på Tillväxtverket.

Under sommarmånaderna är hotell den vanligaste anläggningsformen i Sverige. 46 procent av alla gästnätter registrerades på hotell.

– Hotellbranschen drabbades hårt under pandemin när de utländska turisterna uteblev. I år valde fler inhemska, svenska turister att bo på hotell än i fjol. Det tillsammans med återkomsten av de utländska turisterna gör sommaren 2022 till en rekordsäsong för hotellbranschen. Däremot klarade sig campingbranschen bra under pandemin, men antalet svenska turister på campingarna 2022 var lägre än rekordåret 2021, säger Hannah Hall, analytiker på Tillväxtverket.

Antalet gästnätter ökade i 16 av 21 län jämfört med i fjol. 14 av 21 län låg på en högre nivå än innan pandemin. I elva län slogs dessutom besöksrekord (dessa siffror är uppdaterade 5 oktober - tidigare angavs felaktigt att 17 av 21 län låg på en högre nivå, samt att 14 län hade besöksrekord).

– Ökade kostnader på grund av inflation och räntehöjningar, kombinerat med att hushållen har mindre pengar att spendera på resor, riskerar dock att göra årets uppsving kortvarigt för småföretagen. Senast vi såg en större nedgång i turismen var under den ekonomiska krisen i början på 90-talet. Många i branschen frågar sig nu om vi står inför en liknande nedgång under 2023, säger Hannah Hall, analytiker på Tillväxtverket.

Mer information om sommarens turismsiffror finns här:
Nytt rekord för sommarturismen – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Om statistiken:
Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik. Den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för kommersiella boendeanläggningar i Sverige (hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser).

Gästnätter är ett mått på antalet nätter gäster bor på kommersiella boendeanläggningar.

Statistiken för sommarsäsongen 2022 är preliminär.

Sommarsäsongen omfattar juni, juli och augusti.

Besök Tillväxtverkets statistikportal för att ta del av mer statistik: Inkvarteringsstatistik Tillväxtverket

För mer information kontakta:
Hannah Gray Hall, analytiker Tillväxtverket
E-post: hannah.grayhall@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-6710801


Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191