Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EU-projekten som ska stärka Skånes och Blekinges näringsliv

- Arbetsuppgiften som kommer med projektpengarna är tydlig: stärk näringslivet, skapa sysselsättning och tillväxt. Projekten presenterar smarta lösningar som bland annat ska bredda regionens näringsliv och stärka entreprenörskapet på regionens alla orter, säger Anna Bäckman, enhetschef på Tillväxtverkets kontor för Skåne-Blekinge.

Vilka projekt som ska prioriteras avgörs av Strukturfondspartnerskapet för Skåne- Blekinge, där företrädare från länen, kommunerna, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter med flera finns representerade.

Riskkapital för företagen
Det största projektet, sett till investeringsstorlek är Almi Invest Syd:s projekt som beviljas 100 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med regionala riskkapitalfonder.
Projektägare: Almi Invest SydFinansiering: 100 milj kr.

Fler entreprenörer och internationella affärer

Skåne och Blekinge behöver fler och starkare entreprenörer. Det är ett tydligt mål i EU-programmet. Detta ska projektet Business Incubation 2020 bidra till, målet med projektet är att fler ska bli entreprenörer- särskilt kvinnor och utrikesfödda, entreprenörerna ska få bättre stöd i uppstartsfasen, och fler internationella affärer ska göras
Projektägare: Teknopol ABFinansiering: 19 500 000

Bättre energi i företag och offentliga miljöer

Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi är ett mål inom hela EU som flera av projekten i Skåne-Blekinge ska bidra till. 20 företag ska minska sin energianvändning med mer än 10 procent- det är målet med ett projekt som drivs av Industriellt Utvecklings Centrum i Skåne AB.

Det här är det första prioriteringsbeslutet om projekt som sökt EU-stöd. I de områden som ingår i programmet Skåne-Blekinge finns sammanlagt cirka 500 miljoner kronor att söka under perioden 2014-2020.

Tillväxtverket ansvarar för att förvalta EU:s regionala utvecklingsfond i Sverige och följer och granskar projekten från idé till slutredovisning.

Mer information:

Anna Bäckman,
enhetschef på Tillväxtverkets kontor för Skåne- Blekinge 08-681 94 76

http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/skaneblekinge

Bilaga: Lista på beviljade projekt

Ämnen

Kategorier

Regioner


Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Tillväxtverket förvaltar de regionala strukturfondsprogrammen för investeringar i tillväxt och sysselsättning som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Europeiska regionala utvecklingsfonden syftar till att minska den regionala obalansen inom EU och finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling. Läs mer på http://eu.tillvaxtverket.se .

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191