Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EU-stöd till Profilområdet Peak Innovation dras tillbaka

Tillväxtverket upphäver det tidigare beslutet att stödja projektet Profilområdet Peak Innovation. Totalt handlar det om 10,6 miljoner kronor ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för programområdet Mellersta Norrland.

Anledningen till beslutet är att projektet har brutit mot de villkor som gäller för stödet, bland annat har lagen om offentlig upphandling, LOU, inte följts. Projektägaren Mid Sweden Science Park har inte heller på ett tillfredsställande sätt kunnat redogöra för hur projektet är uppbyggt med samverkande parter och underkonsulter. Det går därför inte att följa var pengarna hamnar och att de används på ett sätt som berättigar till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det ursprungliga beslutet att stödja projektet Profilområdet Peak Innovation med cirka 10,6 miljoner kronor fattade Tillväxtverket 2012-01-09. Några pengar har ännu inte hunnit betalas ut till projektet, och det blir därför inte aktuellt med något återkrav.

–Det är mycket tråkigt att behöva fatta beslut om att dra tillbaka stöd, men det är samtidigt av största vikt att vi ser till att pengarna från EU används på ett korrekt sätt, säger, Patrik Sällström, tillförordnad enhetschef för Programkontoret Mellersta Norrland.

Genom att det tidigare beslutet om stöd upphävs kommer 10,6 miljoner kronor i stället att kunna användas i ett eller flera nya projekt i Mellersta Norrland för ökad regional konkurrenskraft och sysselsättning.


Ytterligare information:

Patrik Sällström, tillförordnad enhetschef programkontoret Mellersta Norrland 08-681 92 22

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de åtta regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Europeiska regionala utvecklingsfonden syftar till att minska den regionala obalansen inom EU och finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och
regional utveckling.


Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material