Gå direkt till innehåll
Konkreta verktyg ska lyfta landsbygder

Pressmeddelande -

Konkreta verktyg ska lyfta landsbygder

Fler ska göra mer för landsbygder. Det är målet när Tillväxtverket nu lanserar konkreta verktyg och en vägledning som ska underlätta för kommuner, regioner och myndigheter att skapa utveckling i hela landet.

Tillväxtverket följer upp landsbygdspolitiken och utvecklingen är positiv inom många områden i landet, men det finns skillnader mellan landsbygder och städer som består. Och i vissa fall ökar.

- Det finns stor enighet om att vi myndigheter behöver bli bättre på att synliggöra dessa skillnader och stärka vårt arbete för att skapa utveckling i hela Sverige. Samtidigt finns en utbredd osäkerhet om hur det faktiskt ska gå till, säger Klas Fritzon på Tillväxtverket.

Åtta konkreta verktyg

Tillväxtverket vill därför stärka såväl myndigheter som kommuner och regioner att utveckla sin förmåga att bygga in ett landsbygdsperspektiv i sina verksamheter. Till hjälp finns en vägledning, åtta konkreta verktyg och ett 20-tal lärande exempel från hur det kan gå till i praktiken.

- Vi sätter landsbygdsfrågorna i en helhet och är konkreta genom att peka på alla möjligheter som finns. Ambitionen är att det ska kännas lika relevant för handläggare som för direktörer, säger Klas Fritzon.

Verktygen och vägledningen kommer från ett samarbete som kallas Landsbygdslabbet, där ett 20-tal nationella myndigheter tänkte högt tillsammans. Bland de medverkande fanns till exempel Post- och telestyrelsen, Trafikverket och Boverket. Även representanter från civilsamhället, kommuner, regioner, länsstyrelser och forskning har bidragit i arbetet.

- Att vi tillsammans har arbetet fram verktyg och vägledning känns viktigt. Det är en styrka att så många perspektiv strålat samman. Samtidigt är det nu det avgörs. Det samlade stödet måste sättas i arbete för att kunna göra skillnad för landsbygderna, säger Evelina Selander på Tillväxtverket.

Läs mer:

Kontaktperson

Klas Fritzon, telefon 08-681 96 21

Evelina Selander, telefon 08-681 94 65

Ämnen


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191