Följ Tillväxtverket

​Korttidsarbete: Nästan 300 000 anställda har beviljats stöd

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2020 14:19 CEST

Efter tre veckor har nästan 300 000 anställda i Sverige beviljats stöd för korttidsarbete. Över 50 000 ansökningar har kommit in och fler än 30 000 företag har fått sin ansökan beviljad.

- Vi ser ett fortsatt stort söktryck i spåren av den globala krisen. Vi jobbar nu för att snabbt få alla förutsättningar på plats för utökningen av stödet på upp till 80 procent under maj, juni och juli, säger Tim Brooks, chef för avdelningen Företag på Tillväxtverket.

Under den gångna veckan har också de första avslagen på ansökningar kommit. Hittills har cirka 800 företag fått besked om att deras ansökan inte blivit beviljad.

- Majoriteten av de här avslagen avser företag som gjort något typ av fel i ansökan och som vi nu uppmanar att gå in på vår webbplats och göra en ny ansökan, säger Tim Brooks.

Fördjupad statistik

Från och med den här veckan uppdateras fördjupad statistik löpande på Tillväxtverkets webbplats.

Statistik per län

Bifogat finns statistik över det totala antalet inkomna ansökningar under perioden 7-28 april. Statistiken är indelad per län och visar beviljade belopp, hur många ansökningar som beviljats och antalet anställda som de beviljade beloppen avser.

Bifogat finns också tabeller för de tre branscher där flest ansökt om stöd för korttidsarbete 7-28 april, tabellerna är uppdelade på länsnivå.

Mer information

Tillväxtverkets webbplats finns all information om korttidsarbete.

På verksamt.se finns samlad myndighetsinformation till företag som drabbats av coronkrisen. 

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.