Gå direkt till innehåll
​Korttidsarbete: Samarbete med polisen underlättar anmälningar av misstänkt fusk

Pressmeddelande -

​Korttidsarbete: Samarbete med polisen underlättar anmälningar av misstänkt fusk

Tillväxtverket samarbetar med Polismyndigheten för att bekämpa fusk med stödet för korttidsarbete. Den 1 juni träder också nya regler i kraft som ger Tillväxtverket ökade befogenheter att kontrollera företag som sökt stödet.

Tillväxtverket har sedan den 7 april fått in cirka 70 000 ansökningar om stöd för korttidsarbete. Alla ansökningar kontrolleras i olika steg och misstänkta ärenden stoppas i handläggningen. Ett stort antal tips om fusk med stödet för korttidsarbete har också kommit in.

Ett fördjupat samarbete har inletts med polisen för att misstänkta ärenden och tips enkelt ska kunna tas om hand för fortsatt utredning. En viktig del i detta är en effektiv anmälnings- och utredningsprocess mellan myndigheterna.

-Vi står i dagsläget i begrepp att överlämna cirka 400 tips till polisen där misstanke om brott finns. Utöver det utreder vi cirka 2000 ärenden internt, säger Richard Källstrand, chef för avdelningen Kvalitet och kontroll på Tillväxtverket.

-Det här handlar om brott mot den svenska välfärden och polisen kommer att hantera ärendena med förtur. I den inledande fasen riktade vi in oss på att arbeta brottsförebyggande för att stoppa felaktiga utbetalningar. Det arbetet fortsätter parallellt som vi omhändertar de inkomna anmälningarna, säger Lotta Mauritzson vid polisens nationella bedrägericenter.

Nya regler ger utökade befogenheter

Från och med den 1 juni träder nya regler i kraft som ger Tillväxtverket utökade befogenheter att utföra kontroller gentemot företag som uppbär stöd för korttidsarbete. Reglerna innebär att Tillväxtverket utöver gängse avstämning får genomföra oanmälda kontrollbesök hos en arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd för att kontrollera om arbetsgivaren är berättigad till stöd. Tillväxtverket får vid kontrollbesök begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet och svarar på frågor om verksamheten. De uppgifter som lämnas får kontrolleras mot uppgifterna i ansökan om preliminärt stöd och vid avstämning.

-Genom att ge så tydlig information som möjligt till de som söker stödet minskar vi risken för felaktig användning av korttidsarbete. Men att nyttja stödet trots att man inte har rätt till det, eller att inte använda det på rätt sätt, är ett brott och det måste vi gemensamt bekämpa, säger Richard Källstrand. 

Ämnen


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191