Gå direkt till innehåll
​Liten återhämtning av antalet gästnätter i maj

Pressmeddelande -

​Liten återhämtning av antalet gästnätter i maj

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för maj 2020 visar en marginell återhämtning för gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige. Minskningen för hotell är dock fortfarande stor och uppgick till 72 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Under maj 2020 uppgick det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige till cirka 2,3 miljoner, en minskning med 57 procent jämfört med maj 2019. De utländska gästnätterna, som utgjorde 13 procent av det totala antalet gästnätter, uppgick till cirka 300 tusen, vilket innebar en minskning med 76 procent jämfört med maj året innan. De svenska gästnätterna minskade med 51 procent och uppgick till cirka 2 miljoner gästnätter.

- På totalen är det fortfarande låga nivåer, särskilt för hotellen. Storstäderna och Gotland är de hårdast drabbade. Vi kan dock skönja en viss ljusning i maj för andra boendeformer. Framför allt är det campingar som återhämtat sig en del, vilket märks för bland annat Halland och Kalmar län inklusive Öland, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

Storstadslänen och Gotlands län tappade mest

Fördelat över länen stod Stockholms län, följt av Gotlands län för den största relativa minskningen av gästnätterna under maj 2020 jämfört med maj 2019. Antalet gästnätter i Stockholms län minskade med 78 procent. Gotlands län med 66 procent.

Minst relativ minskning hade Hallands län följt av Kalmar län. Antalet gästnätter i Hallands län uppgick under maj 2020 till drygt 185 000, vilket var en minskning med 34 procent jämfört med maj 2019. För Kalmar län uppgick antalet gästnätter till cirka 139 000, vilket innebar en minskning med 36 procent.

En viss återhämtning för gästnätterna från Tyskland och Norge

Gästnätterna för de två största utländska marknaderna i Sverige, det vill säga Norge, Tyskland, minskade i mindre utsträckning jämfört med gästnätterna från resten av världen. Gästnätterna från Norge minskade med 64 procent under maj 2020 jämfört med maj 2019, Tyskland med 64 procent. Motsvarande siffror för april var minskningar med 84 procent för Norge respektive 71 procent för Tyskland.

Boendeform och intäkter

De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick till drygt 681 miljoner kronor vilket innebär en minskning med drygt 2,3 miljarder kronor eller 77 procent jämfört med maj 2019.

- Statistiken för stugbyar och uthyrning av privata boenden börjar sakteliga klättra uppåt, liksom campingen. Det beror sannolikt på att det i dessa boendeformer är lättare att hålla avstånd och klara andra restriktioner för umgänget . Därtill blir det en effekt uppåt tack vare det så kallade svemestrandet - folk som normalt hade rest utomlands reser i stället i Sverige. Campingar var i maj uppe på 80 procent av nivån för motsvarande period förra året, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket

Länk

Inkvarteringsstatistik maj 2020

Turism och besöksnäring efter coronapandemin

Tillväxtverket har tagit fram en nuläges- och scenarioanalys som visar effekter på turism och besöksnäring tillsammans med rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Analysen finns att läsa på Tillväxtverkets webbplatsÄmnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191