Gå direkt till innehåll
Miljonsatsning på framtidens forskning i Lund

Pressmeddelande -

Miljonsatsning på framtidens forskning i Lund

Illustration av projektet från ESS/ Team Henning Larsen Architects

Ett projekt som bidrar till den fysiska infrastruktur som just nu etableras vid forskningsanläggningen ESS i Lund får 96 miljoner kronor.

Satsningen görs med EU-medel från Tillväxtverkets nationella regionalfondsprogram. Projektet heter Spatial Research Excellence by ESS och ska bidra till att skapa en anläggning för forskning med neutronspridningstekniker inom en rad olika vetenskapsområden.

- Vi har fått i uppdrag att bidra med EU-medel till anläggningen i Lund för att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Den unika forskningssatsningen European Spallation Source ERIC möjliggör spännande samarbeten och kommer att attrahera forskare och företag nationellt, inom EU och internationellt, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

- Detta projekt möjliggör att lägga den fysiska basen för delar av den instrumentering som är under projektering parallellt, vilket är mycket glädjande och stöder tidtabellen positivt, säger Pia Kinhult, rådgivare för ESS i Lund och projektledare för Spatial Research Excellence by ESS.

Det här är en av flera satsningar på ESS i Lund som görs inom ramen för de strukturfondsprogram som Tillväxtverket förvaltar. Stödet från det nationella regionalfondsprogrammet är en del av den svenska finansieringen till ESS. Läs mer om de andra investeringarna på http://eu.tillvaxtverket.se/5.51a78f44151a6055c201dc.html

Fakta om ESS European Spallation Source, ESS, är en sameuropeisk forskningsanläggning med Sverige och Danmark som värdländer. ESS blir ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med världens mest kraftfulla neutronkälla. Tillsammans med den etablerade MAX IV-anläggningen kommer ESS att bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen. De första neutronerna på ESS ska produceras före 2020.


Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Tillväxtverket förvaltar ett nationellt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programmet är ett av tio strukturfondsprogram som Tillväxtverket förvaltar under programperioden 2014-2020. Läs mer på eu.tillvaxtverket.se

Ytterligare information:

Jenny Perslow, områdesansvarig ESS 08-681 95 50

Erik Lindholm, programansvarig Nationella regionalfondsprogrammet 08-681 91 47

Regina Summer, chef enheten Miljö och innovation 08-681 77 13

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material