Gå direkt till innehåll
Nu öppnar EU-program för ansökningar

Pressmeddelande -

Nu öppnar EU-program för ansökningar

Från och med i dag, 9 februari, börjar EU:s regionala strukturfondsprogram i Sverige att ta emot ansökningar till nya projekt. Investeringarna ska bland annat gå till att öka små och medelstora företags konkurrenskraft och stärka forskning och innovation.

Det handlar om totalt åtta miljarder kronor under sex år och hundratals projektägare som ska bidra till att stärka Sveriges tillväxt och sysselsättning.

- Stora utmaningar kräver inte alltid stora investeringar men alltid smarta lösningar. Näringsliv och forskning kan samarbeta för att fler innovationer ska nå marknaden, bredband ska byggas ut och transportflaskhalsar ska byggas bort, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Nytt för perioden 2014-2020 är att även privata aktörer kan vara medfinansiärer i EU-projekt. Det blir enklare att söka men också tuffare krav för att investeringarna ska göra mest nytta. Tillväxtverket finns på åtta orter i Sverige för att stödja projektägare från idé till slutredovisning.

Syftet med EU:s strukturfonder är att jämna ut skillnader i Europas alla regioner. Under 2014-2020 finns det totalt åtta miljarder kronor i den del av EU:s regionala utvecklingsfond som Tillväxtverket förvaltar.

-Varje region har sina styrkor. Med de här investeringarna får Sveriges regioner möjlighet att stärka det som redan är starkt. Nu börjar det viktiga arbetet med att få fram de projekt som på bästa sätt kan bidra till regionens, Sveriges och EU:s tillväxt, säger Gunilla Nordlöf.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.Tillväxtverket förvaltar de regionala strukturfondsprogrammen för investeringar i tillväxt och sysselsättning som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Europeiska regionala utvecklingsfonden syftar till att minska den regionala obalansen inom EU och finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling. Läs mer på http://eu.tillvaxtverket.se .

Ytterligare information:

Lars Wikström, avdelningschef Tillväxtverket 08-681 65 58

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material