Gå direkt till innehåll
Nytt stöd för audiovisuella verk – ansökan öppnar den 7 november

Pressmeddelande -

Nytt stöd för audiovisuella verk – ansökan öppnar den 7 november

Nu finns det ett nytt stöd att söka för produktion av audiovisuella verk. Stödet riktar sig till dig som ska producera spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie i Sverige. Ansökan öppnar den 7 november.

Stödet innebär att företag nu för första gången kan söka stöd för produktion av audiovisuella verk i Sverige. Syftet med det nya stödet är att öka antalet audiovisuella verk som produceras helt eller delvis i Sverige. Stödet har en budget på 100 miljoner per år med start 2022. Stödet kan sökas av företag som har produktion av audiovisuella verk som sin huvudsakliga verksamhet.

– Stödet är efterlängtat, intresset är stort och det öppnar upp nya möjligheter för nationella och internationella produktioner att produceras i Sverige. Vi hoppas att stödet kommer kunna bidra till att stärka företagen inom kulturella och kreativa sektorn och öka intresset för Sverige som besöksmål, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Tillväxtverket.

Det övergripande målet med stödet är att öka antalet spelfilmer, dokumentärer och dramaserier, som helt eller delvis produceras i Sverige och därmed bidrar till positiva samhällsekonomiska effekter.

På Tillväxtverkets webbsida finns information om ansökningsprocessen och villkor för stödet.

Information på svenska: Stöd för produktion av audiovisuella verk - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Information in English: Support for the production of audiovisual works - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Kontakt:
avi@tillvaxtverket.se

Ämnen


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191