Gå direkt till innehåll
Nytt uppdrag ska stärka livsmedelssektorn

Pressmeddelande -

Nytt uppdrag ska stärka livsmedelssektorn

I våras lämnade Tillväxtverket tillsammans med Jordbruksverket in en handlingsplan för livsmedelsstrategin. Nu får Tillväxtverket regeringens förtroende att genomföra ett antal av förslagen. Tillväxtverket får också rollen att samordna och främja samverkan mellan aktörerna i livsmedelskedjan, både i näringsliv och samhälle.

Förutom uppdraget att samordna arbetet inom livsmedelssektorn har Tillväxtverket också fått i uppdrag att förenkla för livsmedelsföretagen och att säkerställa att de får tillgång till rätt kompetens. 

- Det finns en stor potential i den svenska livsmedelssektorn. Tillväxtverket har kunskap och kompetens inom många områden. digitalisering, regional tillväxt, innovation och affärsutveckling, kompetensförsörjning och förenkling är bara några. Vi har dessutom många och goda samarbeten med näringen och flera av de myndigheter och organisationer som kommer att vara med i ett brett samarbete. Det ger goda förutsättningar för att strategin genomförs på ett kraftfullt och effektivt sätt, vilket är viktigt för sektorns utveckling och konkurrenskraft, säger Gunilla Nordlöf generaldirektör på Tillväxtverket.

Utveckla regler och säkerställa kompetens

En del i uppdraget handlar om att utveckla områdets regler och villkor, till exempel genom att förenkla och förkorta processer för tillstånd. Tillväxtverket ska även fortsätta utveckla verksamt.se för att underlätta företagens kontakter med bland annat myndigheter och kommuner.

Kompetensförsörjning är en också en viktig del i uppdraget. Tillväxtverket ska arbeta för att trygga sektorns tillgång till rätt kompetens. Första steget är att analysera och ge förslag på åtgärder som i nästa steg ska implementeras.

Uppdraget pågår mellan 2020-2025. Första året omfattar det 33 miljoner kronor och följande år 25 miljoner kronor. I uppdraget ingår också att ge stöd till Sweden Food Arena med 2 miljoner kr. 

Mer information
Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Tillväxtverket
070-669 07 36
fornamn.andraefternamn@tillvaxtverket.se

Regeringens pressmeddelande om satsningen

Ämnen

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191