Följ Tillväxtverket

​Ökning av svenska gästnätter i juli

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2020 09:34 CEST

Ny statistik från Tillväxtverket för juli 2020 visar att antalet svenska gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem ökade i 10 av Sveriges 21 län jämfört med juli 2019. Trots den positiva utvecklingen minskade det totala antalet gästnätter jämfört med föregående år.

Störst ökning av svenska gästnätter hade Jämtlands län följt av Kronobergs och Gävleborgs län. Jämfört med juli 2019 ökade antalet svenska gästnätter i Jämtlands län med 22 procent, respektive 14 och 12 procent för Kronoberg och Gävleborg.

-Det är positivt att det inhemska resandet ökade under juli. Det har dock inte kompenserat för det stora bortfallet av utländska turister. Under sommarmånaderna utgör de en stor andel av gästnätter i de flesta län, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

Totala antalet gästnätter minskade

Jämfört med juli 2019 minskade det totala antalet gästnätter med 32 procent. Motsvarande siffra för juni 2020 var en minskning med 48 procent. Återhämtningen beror på svenska övernattningar, som utgjorde 91 procent av det totala antalet gästnätter.

Stockholms och Norrbottens län tappar mest
Störst minskning av det totala antalet gästnätter stod Norrbottens och Stockholms län för. Antal gästnätter i Norrbotten under juli minskade med 60 procent jämfört med föregående år medan Stockholm minskade med 59 procent. Bäst klarade sig Gävleborgs län med en minskning på 4 procent.

Fortsatt minskning av gästnätter från utlandet

Trots att många grannländer under juli lättade på sina restriktioner för resor till Sverige fortsatte minskningen av gästnätter från utlandet att vara lika stor som månaderna innan. Minskningen av antalet utländska gästnätter hamnade på 81 procent jämfört med juli 2019. Motsvarande siffra för juni 2020 var en minskning med 80 procent.

Gästnätterna för de två största utländska marknaderna i Sverige, det vill säga Norge och Tyskland, minskade med 88 respektive 76 procent jämfört med juli föregående år.

1,4 miljarder i förlorade logiintäkter De totala logiintäkterna för hotell, stugbyar, vandrarhem och camping under juli uppgick till drygt 2,5 miljarder, en minskning med 36 procent jämfört med juli 2019. Värst drabbat var hotellen med en minskning på 62 procent. Logiintäkter på vandrarhem och campingar minskade med 38 respektive 32 procent. Stugbyar var de som klarade sig bäst med en minskning på 13 procent jämfört med motsvarande månad förra året.

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på
Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken för juli 2020 bygger på preliminära siffror där det kan förekomma eftersläpning av inrapporterade uppgifter. Därför ska resultatet tolkas med viss försiktighet.

Länk

Inkvarteringsstatistik juli 2020

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.