Gå direkt till innehåll
Regionalt exportcenter etableras - Kronoberg först ut

Pressmeddelande -

Regionalt exportcenter etableras - Kronoberg först ut

Nu startar den regionala satsningen på att stärka svensk export genom regionala exportcenter. Kronoberg är först ut med att presentera sitt samlade exportstöd för företag.

Tillväxtverket har fått i uppdrag att samordna utvecklingen av exportcenter i sex regioner, det är en av åtgärderna i Sveriges exportstrategi.

I Växjö samlas det regionala företagsstödet för att sätta ljus på exportmöjligheterna för företag i Kronoberg. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltar vid ett frukostmöte i Växjö idag, 25 november, och ger sin syn på exportläget och företagens internationalisering

För att göra det lättare för företag att hitta rätt stöd för sin exportsatsning har de sex exportcentren utvecklat var sin webbsida på företagarsajten verksamt.se. Där finns kontaktuppgifter till lokala rådgivarorganisationer och aktuella aktiviteter. Verksamt.se fungerar som en väg in till det regionala företagsstödet.

-Den kraftsamling som sker i regionerna genom exportcenterarbetet är viktig för att underlätta företagens internationaliseringsprocess. Inte minst genom att synliggöra alla de möjligheter till stöd som finns för företag som vill nå nya internationella marknader, säger Karin Rydén, enhetschef på Tillväxtverket.

I de andra fem exportcenterregionerna kommer liknande evenemang att genomföras under de närmaste månaderna.

  • 1 december Västra Götaland (i samband med Internationella Handelsdagen i Göteborg)
  • 6 december Östergötland
  • 8 december Dalarna
  • 9 december Västerbotten
  • 26 januari Skåne

Mer om Tillväxtverkets insatser för exportstöd hittar du här.

Mer information:

Karin Rydén, enhetschef Affärsutveckling  08-681 65 83

Henrik Arwidsson, projektledare 08-681 65 19

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av uppdragen är att underlätta företagens internationaliseringsprocess genom regional samverkan och sam­ordnad information och service på verksamt.se.

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191