Gå direkt till innehåll
Startskott för EU-fonder med 67 miljarder kronor som utvecklar Sverige

Pressmeddelande -

Startskott för EU-fonder med 67 miljarder kronor som utvecklar Sverige

Nu går startskottet för de europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014–2020. De fyra fonderna innehåller tillsammans 67 miljarder kronor som ska stärka Sveriges konkurrenskraft.

Fonderna investerar i projekt som bidrar mot gemensamma mål inom något eller några av dessa områden:

• Forskning, teknisk utveckling och innovation

• Informations- och kommunikationsteknik (bland annat bredband)

• Konkurrenskraften hos små och medelstora företag

• Övergången till en koldioxidsnål ekonomi

• Anpassning i samband med klimatförändringar

• Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser

• Hållbara transporter

• Hållbar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

• Social delaktighet

• Utbildning och livslångt lärande

Fonderna kompletterar och förstärker varandra

De ansvariga myndigheterna – Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet – går inför den nya programperioden in i en ny samverkan för att få fonderna att komplettera och förstärka varandra ytterligare. Startskottet för programperioden sker idag genom en gemensam konferens med fokus på hur fonderna ska användas för att utveckla Sverige.

– Vi står inför en viktig period. Vårt gemensamma mål är att vi använder resurserna fram till 2020 för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till en smart och hållbar tillväxt, säger de tre generaldirektörerna Gunilla Nordlöf (Tillväxtverket), Leif Denneberg (Jordbruksverket) och Åsa Lindh (ESF-rådet) i ett gemensamt uttalande.


Kontakt för journalister

Tillväxtverket, Susanne Daregård, pressansvarig, tfn 08-681 92 15

Jordbruksverket, Urban Wigert, pressansvarig, tfn 036-15 59 05

Svenska ESF-rådet, Lena Ivö, kommunikationschef, tfn 08-579 171 25

Fakta om EU-fonderna

De europeiska struktur- och investeringsfonderna är samlingsnamnet för:

• Europeiska regionala utvecklingsfonden

• Europeiska socialfonden

• Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

• Europeiska havs- och fiskerifonden.

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191