Gå direkt till innehåll
​Tillväxtverket växlar upp insatser till regionerna

Pressmeddelande -

​Tillväxtverket växlar upp insatser till regionerna

Regionerna kämpar med coronavirusets effekter på näringslivet. Tillväxtverket identifierade snabbt ett behov av kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan regionerna om hur de kan stötta näringslivet. Vi välkomnar att regeringen har gett oss ett officiellt uppdrag att gå vidare med detta. 

Den 2 april fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att bistå med insatser med anledning av coronavirusets effekter på regioner och näringsliv. I uppdraget ingår att bidra med omvärldsanalys och erfarenhets- och kunskapsutbyte om hur regioner och företagsfrämjande aktörer kan hantera de situationer som uppkommer i näringslivet med anledning av coronaviruset.

- Vi är en handlingskraftig myndighet som inte är rädd för att växla upp vårt arbete när det behövs. Redan innan Tillväxtverket fick regeringens uppdrag påbörjade vi arbetet. Vi har haft telefonkontakt med alla regioner för att fånga upp deras och det lokala näringslivets behov. Några behov har vi redan kunnat möta, till exempel stärka möjligheten för företag i hela landet att få tillgång till rådgivning. Vi har även upprättat en sida på vår webbplats där regioner kan tipsa och lära av varandra för hur de i sin roll som regionalt utvecklingsansvarig kan stödja näringslivet, säger Monika Kväl som är ansvarig för uppdraget.

Fånga upp behov

I Tillväxtverkets uppdrag ingår också att samverka med regeringens samordnare Anders Ferbe om hur vi möter coronavirusets effekter på näringslivet. Vi kommer att fortsätta fånga upp de behov av insatser som finns både hos regioner och i näringslivet och ta dem vidare till samordnaren och Regeringskansliet.

Det pågår ett intensivt arbete på regional nivå. Regionerna är via sitt uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig aktör centrala i arbetet att bidra till en hållbar utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv i hela Sverige. 

Ämnen


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191