Gå direkt till innehåll
Samlat grepp om klimatsmart arbete på klimatsynk.se

Nyhet -

Samlat grepp om klimatsmart arbete på klimatsynk.se

Fossilfri logistik, hållbar stadsutveckling och bioekonomi. Det är några exempel på satsningar i myndighetssamarbetet Klimatsynk. Nu finns även webbplatsen klimatsynk.se, som visar det klimatarbete som pågår i Sverige.

Klimatsynk är ett EU-samarbete mellan Tillväxtverket och Energimyndigheten kring projekt som är bra för klimatet och som också ger fler jobb i regionerna. På Klimatsynk.se finns nu möjligheten att bevaka trender och resultat kring regionala klimatarbeten. Företag och regionalt utvecklingsansvariga kan även söka finansiering för satsningar på koldioxidsnåla produkter och tjänster.

Sverige har fått 2,8 miljarder kronor i EU-medel för klimatsmart arbete. Det är en miljösatsning och samtidigt en regional satsning som kan stötta vissa delar av Sverige mer. Övre Norrland får till exempel en fjärdedel av Sveriges totala pott. Projekten som beviljats finansiering blir ett samarbete mellan EU, regionerna och företagen. Klimatsynk.se visar hur dessa 2,8 miljarder fördelas runt om i Sverige samt hur regionala aktörer och företag kan söka medel till klimatsatsningar.

På Klimatsynk.se kan företag och organisationer följa flera stora trender i klimatarbetet, så som fossilfria transporter. Övre Norrland bygger nu ut infrastruktur för laddstolpar, så att elbilar kan bli ett alternativ även vid långa körsträckor. Den nya elvägen för tung trafik mellan Gävle och Sandviken är först i världen i sitt slag och väcker internationellt intresse.

Klimatsynk har 88 projekt att hämta inspiration från, bland annat om hållbar stadsutveckling, bioplaster och cirkulära affärsmodeller. På webbplatsen finns en samlad lista på stöd och utlysningar till företag.

- Det är viktigt att visa att det pågår ett stort klimatarbete i Sverige som skapar grön tillväxt bland företag i hela Sverige. Det finns också mycket pengar i dessa EU-program som måste ut och göra nytta. Vi vill verkligen inspirera företag att satsa på sin idé, säger Susanna Rockström, projektledare för Tillväxtverket och Energimyndighetens samordning Klimatsynk kring energieffektivisering och koldioxidsnål ekonomi.

Klimatsynks webbplats

Hitta inspiration i Klimatsynks projektportföljer

Sök finansiella stöd och EU-medel via Klimatsynks samanställning

Se hur Sveriges EU-insatser för en koldioxidsnål ekonomi har fördelats runt om i Sverige

Läs om fossilfria transporter i projektportföljen Hållbara transporter

Läs mer om projekten som satsar på cellulosaplast inom sjukvården i Klimatsynks nyhetsarkiv

Ytterligare information:

susanna.rockstrom@tillvaxtverket.se   Telnr 08-681 95 48

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191