Gå direkt till innehåll
Högsta tillväxtviljan hos företagen sedan 2011

Pressmeddelande -

Högsta tillväxtviljan hos företagen sedan 2011

Tillväxtviljan bland små och medelstora företag har ökat för första gången sedan 2011. Tre av fyra små och medelstora företag i Sverige uppger i ny undersökning att de vill växa, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med 2020.

Trots ökad osäkerhet, hög inflation och ekonomisk inbromsning är det fler små och medelstora företag som vill växa. Tre av fyra företag uppger i Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet, att de vill växa genom att öka omsättning och antalet anställda. Störst är tillväxtviljan i hotell och restaurang-branschen, där 95 procent av företagen svarar att de vill växa.

- Resultatet visar på en stor motståndskraft hos de små och medelstora företagen. Att fler företag vill växa är bra för näringslivet och viktigt för Sveriges ekonomi. Framför allt visar detta på en framtidstro i ett utmanande läge med tuffa ekonomiska förutsättningar, säger Tor Desax, analytiker vid Tillväxtverket.

Lägre lönsamhet men högre omsättning
Företagen ser på framtiden med både optimism och pessimism. Samtidigt som tillväxtviljan ökar tror företagen på lägre lönsamhet och vinst. Jämfört med år 2020 är det färre företag som tror att lönsamheten kommer att öka på tre års sikt, men fler som tror att omsättningen kommer att öka.

Kompetensförsörjning fortsatt största hindret för tillväxt i vissa branscher
Drygt tre av tio företag uppger att kompetensförsörjningen är ett stort hinder för tillväxt. Hur stort hinder skiljer sig dock mellan olika branscher. Skillnaderna mellan branscherna är också större nu än vid förra mätningen 2020.

Den största utmaningen med kompetensförsörjningen finns inom tillverkning och transport och magasinering, byggverksamhet, hotell och restaurang samt fastighetsservice och uthyrning. Här anger fyra av tio företag att kompetensförsörjning är det största hindret för tillväxt.

Om undersökningen
Företagens villkor och verklighet är en enkätundersökning som genomförs var tredje år. Resultat från undersökningen kommer att publiceras löpande under 2023. Den fullständiga rapporten publiceras i september 2023.

  • Enkäten har skickats till cirka 22 000 små och medelstora företag (0-249 anställda). Drygt 6 600 har besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent.
  • Undersökningen genomfördes under perioden januari till april 2023.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
  • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.

Kontaktperson

Tor Desax
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Olle Grünewald
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

Relaterat innehåll