Gå direkt till innehåll
47 miljoner kronor i stöd till Gotlands lokala elnät

Pressmeddelande -

47 miljoner kronor i stöd till Gotlands lokala elnät

Nu ska kontrollutrustningen för anläggningen HVDC-light, en kabel mellan norra Visby och Näsudden på södra Gotland, uppgraderas. För detta ändamål har Tillväxtverket beslutat om drygt 47,4 miljoner kronor i stöd till Gotlands Elnät AB. Pengarna kommer från EU:s Fonden för en rättvis omställning.

Förutom att uppgradera HVDC-light ska projektet även uppgradera nätstationer och kontrollutrustning.

Elnätet på Gotland är inte dimensionerat för det kraftigt ökade kapacitetsbehov som förutses för mineralindustrins omställning. Det är inte heller anpassat för ökad elektrifiering av transporter, arbetsmaskiner och uppvärmning. För att kunna ansluta mer förnybar el och klara kraftigt ökad efterfrågan på el på Gotland krävs en förnyelse och kapacitetshöjning av öns centrala elnät.

Anläggningen HVDC-light har en stabiliserande funktion i det gotländska elnätet och är avgörande för att upprätthålla god kvalité på elen till befolkningen. Det är även avgörande för mineralindustrin på norra Gotland. HVDC-light överför vindkraftsproduktion från södra delarna av ön till industri i norr, men även konsumtion i Visby.

‒ Det är glädjande att Tillväxtverket via EU-medel kan bidra till de stora investeringar som krävs för att stärka Gotlands elnät. HVDC-lightanläggningen har en avgörande betydelse för elkvalitén på Gotland och för att möta industrins behov på ön, säger Tillväxtverkets generaldirektör Elisabeth Backteman.

Fonden för en rättvis omställning fokuserar på de industrier och regioner med mycket höga koldioxidutsläpp i landet och ska bidra till att industrins klimatomställning kan ske med bibehållen konkurrenskraft. Pengarna från fonden ska bland annat användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik, kompetenshöjning för anställda, forskning samt förstärkning av elnätet. Programmet omfattar omkring 2,9 miljarder kronor inklusive nationell medfinansiering för insatser i Norrbottens, Västerbottens och Gotlands län.

Läs mer om Fonden för rättvis omställning på Tillväxtverkets hemsida:
https://tillvaxtverket.se/eu-p...

För mer information, kontakta:

Annika Rosing
Telefon: 08-6819292
E-post: annika.rosing@tillvaxtverket.se

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

Relaterat innehåll