Gå direkt till innehåll
103 miljoner kronor ska stärka upp Gotlands elnät och bidra till mineralindustrins omställning

Pressmeddelande -

103 miljoner kronor ska stärka upp Gotlands elnät och bidra till mineralindustrins omställning

Elnätet på Gotland är inte rustat för att klara av det kraftigt ökade kapacitetsbehov som krävs för mineralindustrins klimatomställning. Tillväxtverket och EU-fonden Fonden för en rättvis omställning ger nu drygt 103 miljoner kronor i stöd till Gotlands Elnät Aktiebolag. Stödet ska finansiera en del av en nybyggnation och en spänningshöjning av elnätet för sträckan Hemse-Klinte-Ygne.

För att kunna ansluta mer förnybar el och klara kraftigt ökad efterfrågan av el på Gotland krävs en förnyelse och kapacitetshöjning av öns centrala elnät. Elnätet behöver också anpassas för att klara en ökad elektrifiering av transporter, arbetsmaskiner och uppvärmning. Därför finansierar EU och Tillväxtverket nu en del i en nybyggnation och en spänningshöjning för sträckan Hemse-Klinte-Ygne. Nybyggnation och spänningshöjning av sträckan kommer att minska överföringsförlusterna markant och göra det möjligt att ansluta ytterligare förnybar energiproduktion.

- Det är positivt att Tillväxtverket kan bidra till att stärka viktig infrastruktur på Gotland. Kapacitetshöjningen av Gotlands elnät är nödvändig för att industrin och regionen ska kunna fullfölja sin klimatomställning, säger Tillväxtverkets generaldirektör Elisabeth Backteman.

Sträckan Hemse-Klinte-Ygne beräknas vara färdig 2030 och det gotländska elnätet i sin helhet ombyggt till 2040.

Om EU-fonden Fonden för rättvis omställning

Fonden för en rättvis omställning är en del av den europeiska gröna given, EU:s nya tillväxtstrategi. Fonden fokuserar på industrier och regioner med mycket höga koldioxidutsläpp och ska bidra till att industrins klimatomställning sker med bibehållen konkurrenskraft. Programmet omfattar omkring 2,9 miljarder kronor inklusive nationell medfinansiering för klimatomställning av stålindustrin i Norrbottens, metallindustrin i Västerbottens och mineralindustrin i Gotlands län. Pengarna från fonden ska bland annat användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik, kompetenshöjning för anställda, forskning samt förstärkning av elnät.

Kontakt
Anna Dahlèn Eckermann
förnamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

Relaterat innehåll