Gå direkt till innehåll

Ämnen: Miljö, energi

Regionalfonden finansierar nya projekt som ska hjälpa samhällsomvandlingen i norra Sverige

Regionalfonden finansierar nya projekt som ska hjälpa samhällsomvandlingen i norra Sverige

Femton nya projekt i Västerbotten och Norrbotten har beviljats finansiering av EU:s regionalfond. De får sammanlagt 124,1 miljoner kronor och flera projekt ska arbeta med de utmaningar som följer av den gröna omställningen och samhällsomvandlingen i norra Sverige. - Behoven som uppstår till följd av samhällsomvandlingen är stora inom alla områden, säger Malin Ylinenpää, programansvarig Regionalf

103 miljoner kronor ska stärka upp Gotlands elnät och bidra till mineralindustrins omställning

103 miljoner kronor ska stärka upp Gotlands elnät och bidra till mineralindustrins omställning

Elnätet på Gotland är inte rustat för att klara av det kraftigt ökade kapacitetsbehov som krävs för mineralindustrins klimatomställning. Tillväxtverket och EU-fonden Fonden för en rättvis omställning ger nu drygt 103 miljoner kronor i stöd till Gotlands Elnät Aktiebolag. Stödet ska finansiera en del av en nybyggnation och en spänningshöjning av elnätet för sträckan Hemse-Klinte-Ygne.

Jordbruksverket och Tillväxtverket möjliggör enklare miljöprövning för företag med djurhållande verksamhet

Jordbruksverket och Tillväxtverket möjliggör enklare miljöprövning för företag med djurhållande verksamhet

Gödselspridning och dess miljöpåverkan bör inte ingå i den miljöprövning som görs för företag med djurhållande verksamhet. Det rekommenderar nu Jordbruksverket i syfte att göra miljöprövningen enklare och mer likvärdig oavsett var i landet företaget verkar. Tydligt och mer lika för företagen är målet när Jordbruksverket och Tillväxtverket gemensamt arbetar med att förenkla för företagen.

152 EU-projekt får finansiering av Tillväxtverket i nya programperioden

152 EU-projekt får finansiering av Tillväxtverket i nya programperioden

Nu är alla EU-program som administreras av Tillväxtverket godkända och de första aktörerna i Sverige som får finansiering för att bedriva EU-finansierade projekt är beslutade.
Pengarna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) och Fonden för en rättvis omställning. Besluten är baserade på den första utlysningsomgången för programperioden 2021-2027 och det är strukturfo

Slutbetänkande från Kommittén om stöd vid korttidsarbete överlämnat till regeringen

Idag har Kommittén om stöd vid korttidsarbete överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen (SOU 2022:65). Utredningens syfte har bland annat varit att utvärdera stödets betydelse för att lindra effekterna av pandemin för näringsliv, sysselsättning och samhällsekonomin, samt att analysera om regelverket kan förenklas och göras mer flexibelt.
Tillväxtverket har under utredningsarbetet deltagit

Nytt stöd för audiovisuella verk – ansökan öppnar den 7 november

Nytt stöd för audiovisuella verk – ansökan öppnar den 7 november

Nu finns det ett nytt stöd att söka för produktion av audiovisuella verk. Stödet riktar sig till dig som ska producera spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie i Sverige. Ansökan öppnar den 7 november.
Stödet innebär att företag nu för första gången kan söka stöd för produktion av audiovisuella verk i Sverige. Syftet med det nya stödet är att öka antalet audiovisuella verk so

Investeringsstöd till 16 projekt för mountainbike- och vandringsleder

Investeringsstöd till 16 projekt för mountainbike- och vandringsleder

Tillväxtverket beviljar 46,5 miljoner kronor i investeringsstöd till totalt 16 projekt som ska utveckla mountainbike- och vandringsleder i landsbygder.

Tillväxtverket ger under åren 2021–2024 stöd för att utveckla infrastrukturen för rekreation och turism i landsbygder. Syftet med stödet är att utifrån landsbygdens resurser skapa möjligheter för rekreation för allmänheten och förbättra möjl

Inbjudan till kunskapsseminarium för journalister: Forskning och fakta om landsbygder

Inbjudan till kunskapsseminarium för journalister: Forskning och fakta om landsbygder

Tillväxtverket och Sveriges lantbruksuniversitet bjuder in till ett kunskapsseminarium för dig som arbetar i mediabranschen och vill få fördjupade kunskaper om Sveriges landsbygder.
Det finns så mycket intressant forskning och analys som kan bredda bilden av landsbygderna. Seminariet är vårt sätt att dela med oss av kunskap som förhoppningsvis kan bidra till ett rikare samtal om, och med, hela

Visa mer