Gå direkt till innehåll

Ämnen: Musik

500 miljoner till återhämtning och utveckling av näringslivet

500 miljoner till återhämtning och utveckling av näringslivet

Två utlysningar på sammanlagt 534 miljoner kronor går till regionala aktörer för att stödja företagens återhämtning efter pandemin. De båda utlysningarna ingår i insatsen React-EU som ska stärka näringslivets förmåga att ställa om efter coronapandemin. Stöden riktar sig till regionala aktörer i ett första led. De ska i sin tur fördela stödet vidare till små och medelstora företag i hela landet.

​Minskat klimatavtryck och kompetensutveckling för en hållbar livsmedelssektor

​Minskat klimatavtryck och kompetensutveckling för en hållbar livsmedelssektor

För att uppnå målen i livsmedelsstrategin krävs att vi börjar producera och konsumera livsmedel på ett mer hållbart sätt. Tillväxtverket finansierar nu två pilotprojekt för att stärka livsmedelssektorn.
- För att nå målen i livsmedelsstrategin är samverkan en viktig faktor. Tillväxtverket finansierar nu två pilotprojekt som syftar till att kraftsamla kring områden som berör fler intressenter i

​Städer och landsbygder – forskning, fakta och analys i ny rapport från Tillväxtverket

​Städer och landsbygder – forskning, fakta och analys i ny rapport från Tillväxtverket

Tillväxtverket har tagit fram en kunskapsutvecklande rapport om relationer mellan städer och landsbygder med bäring på företagande, sysselsättning, boende och välfärd.
Sverige beskrivs ofta i termer av stad och land och beskrivningarna sker inte sällan i motsatspar som vinnare – förlorare, centrum – periferi, och framtid – dåtid. Men stämmer den bilden? Vilka andra perspektiv finns på relatione

​Vinstutdelningar och andra värdeöverföringar regleras i lag – besked från Tillväxtverket om nuvarande stödperiod

​Vinstutdelningar och andra värdeöverföringar regleras i lag – besked från Tillväxtverket om nuvarande stödperiod

Regeringens förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete förväntas träda i kraft den 15 februari 2021. Mot bakgrund av det nya lagförslaget, kommer Tillväxtverket med ytterligare klargörande om vad som gäller för värdeöverföringar fram tills det att den nya lagen träder i kraft.
Det besked som vi lämnar idag om värdeöverföringar utgår från nuvarande lagstiftning och gäller fram till den

​Tillväxtverket beviljar 4 miljoner kronor för att sprida kunskap om entreprenörskap och innovation

​Tillväxtverket beviljar 4 miljoner kronor för att sprida kunskap om entreprenörskap och innovation

Tillväxtverket beviljar 4 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för åren 2021-2022 till tre nationellt verksamma organisationer som sprider forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och näringslivets utveckling. 
Tillväxtverket har fördelat stöd för år 2021-2022 genom att bjuda in alla organisationer som uppfyller kraven att söka verksamhetsbidrag för att sprida forskningsbaserad k

​Svensk stål- och cementindustri i fokus för klimatomställning

Tillväxtverket föreslår att stålindustrin i region Norrbotten och mineralindustrin i region Gotland ska omfattas av medlen från EU:s nya klimatfond, Fonden för en rättvis omställning. Pengarna ska investeras under kommande tio år och hjälpa de två regionerna att kraftigt minska sina koldioxidutsläpp fram till år 2030.
- Dessa två regioner och industrier står för landets största koldioxidutsläpp

Visa mer